Tìm thấy 17 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Bao bì"

CÔNG NHÂN ĐÓNG BAO

Công ty Cổ phần Đường Man - Bắc Ninh

Thương lượng | Mới đi làm

22/06/2018

QA Leader - Bao Bì/In Ấn (Bến Cát, Bình Dương)

CareerLink’s Client - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

21/06/2018

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

16/06/2018

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

16/06/2018

Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

16/06/2018

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ BAO BÌ

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm CJ Cầu Tre - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

13/06/2018

NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG KCS

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

11/06/2018

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Công ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

11/06/2018

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (Cơ Điện)

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

04/06/2018

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ BAO BÌ

CÔNG TY TNHH SX TM A.S.T.A - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

01/06/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-