Tập đoàn Hà Đô Là Doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng được Cổ phần hóa năm 2005. Tập đoàn là nhà đầu tư chuyên nghiệp về Bất động sản, khách sạn, văn phòng các khu Resort, khu nghỉ dưỡng…thi công các công trình công nghiệp dân dụng, giao thông thủy lợi…Khẩu hiệu của Tập đoàn là: “Sáng tạo, đổi mới, phát triển” Tập đoàn cần bổ sung một số vị trí sau:


Tìm thấy 14 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Trưởng Phòng Kinh Tế Kế Hoạch Công Ty Con (Đã làm công ty Xây dựng- Hạ Tầng)

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Hà Nội

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

-  Chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất Hội đồng quản trị, Ban điều hành các công việc liên quan đến hoạt động ngành Kinh tế - Kế hoạch Công ty CP Hà Đô 23.
-  Kiểm duyệt, soạn thảo các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến ngành Kinh tế - Kế hoạch của công ty.
-  Hạch toán kinh tế, quản lý hạch toán, thanh quyết to...

Xây dựng, Quản lý điều hành

Nhân Viên Kế Hoạch Dự án Quận Ba Đình Dự Toán Xây dựng Kinh Tế - Kế Hoạch Hà Nội

08/12/2017

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp thị, phân phối sản phẩm bất động sản của Công ty;
- Tổ chức, quản lý mọi hoạt động của Phòng kinh doanh;
- Tham gia nghiên cứu thị trường đề xuất ý tưởng đầu tư, phương án kinh doanh cho các dự án của Công ty;
- Nghiên cứu thị trường, đối thủ và tham mưu trong việc xây dựng chiến ...

Bất động sản, Bán hàng

Quản lý Du Lịch Trưởng phòng kinh doanh Bất động sản Xây dựng Hồ Chí Minh

08/12/2017

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Hồ Chí Minh, Hà Nội, Khánh Hòa

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Lập, tổng hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo định kỳ;
- Hạch toán kinh tế các dự án phục vụ công tác ra quyết định đầu tư, xây dựng và đề xuất các phương án đầu tư, các phương án liên doanh liên kết…
- Lập các bản thuyết minh dự án đầu tư, thẩm định tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán các dự án, côn...

Xây dựng

Dự án Quận Ba Đình Quận Tân Bình Dự Toán Nha Trang Xây dựng Hà Nội Hồ Chí Minh

08/12/2017

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự Công Ty Con (Làm việc tại thủ đô Viêng Chăn - Lào)

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Nước Ngoài

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Mô tả công việc:
- Xây dựng chiến lược nhân sự toàn Công ty cho từng thời kỳ; Dự thảo và đệ trình kế hoạch nhân sự hàng năm; Đề xuất các phương án quản lý và phát triển nhân sự;
- Xây dựng các Quy chế, quy định, quy trình quản trị nhân sự, tuyển dụng và đào tạo.
- Xây dựng kế hoạch nhân sự chủ chốt, nhân sự tiềm năng...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự, Pháp lý / Luật

Tuyển dụng Nhân sự Trưởng phòng hành chính Trưởng phòng hành chính nhân sự Hành chính nhân sự

06/12/2017

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng (Đã Từng Làm Dự Án Về Thủy Điện)

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Bình Thuận, Hà Nội

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Lập, tổng hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo định kỳ;
- Hạch toán kinh tế các dự án phục vụ công tác ra quyết định đầu tư, xây dựng và đề xuất các phương án đầu tư, các phương án liên doanh liên kết…
- Lập các bản thuyết minh dự án đầu tư, thẩm định tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán các dự án, côn...

Xây dựng

Dự án Quận Ba Đình Dự Toán Xây dựng Kinh Tế - Kế Hoạch Hà Nội

06/12/2017

Kế Toán Tổng Hợp (Nam)(Làm việc tại thủ đô Viêng Chăn - Lào)

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Nước Ngoài

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Công tác Kế toán:
- Lập kế hoạch công tác kế toán thống kê tháng, quý, năm theo quy định của công ty;
- Có các phương án phòng trừ rủi ro về kinh tế, tài chính, ngân hàng. Đào tạo CBNV phòng Kế toán Tập đoàn và các công ty con;
- Mở sổ sách kế toán theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm: Kế toán thanh toán, Kế toá...

Kế toán / Kiểm toán

Kế Toán Quận Ba Đình Kế Toán Trưởng Kế toán xây dựng Kế toán tổng hợp Hà Nội

06/12/2017

Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Phụ Trách Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Hà Nội

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô

Thương lượng | Điều hành cấp cao

* Mô tả công việc:
- Điều hành, quản lý các Ban QLDA, TVGS các phòng chức năng của Công ty và toàn bộ các công tác thiết kế, an toàn, kỹ thuật để đảm bảo chất lượng tiến độ được phê duyệt; Điều hành, chỉ đạo giải quyết các vấn đề, phát sinh, vướng mắc, sự cố tại các công trường;
- Giúp việc cho Tổng giám đốc lựa chọn p...

Xây dựng, Quản lý điều hành

Dự án Quận Ba Đình Giám Đốc Thủy Lợi Xây dựng Kiến Trúc Giám đốc điều hành Hà Nội

21/11/2017

Trưởng Phòng Kinh Doanh (Làm việc tại Lào)

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Hà Nội, Nước Ngoài

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp thị, phân phối sản phẩm bất động sản của Công ty;
- Tổ chức, quản lý mọi hoạt động của Phòng kinh doanh;
- Tham gia nghiên cứu thị trường đề xuất ý tưởng đầu tư, phương án kinh doanh cho các dự án của Công ty;
- Nghiên cứu thị trường, đối thủ và tham mưu trong việc xây dựng chiến ...

Quản lý điều hành, Bất động sản, Bán hàng

Quản lý Trưởng phòng kinh doanh Bất động sản Xây dựng Hà Nội

21/11/2017

Chuyên Viên Pháp Chế

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Hà Nội

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc:
- Tham mưu Ban Điều hành và tổ chức cung cấp, hướng dẫn áp dụng các văn bản pháp luật,:
- Tham gia giải quyết các vụ việc pháp lý của doanh nghiệp, (xử lý kỷ luật, tranh chấp lao động, triển khai dự án, hợp đồng, thủ tục hành chính, sở hữu trí tuệ....).
- Tham gia triển khai thực hiện các hoạt động p...

Pháp lý / Luật

Quận Ba Đình Quản lý Pháp chế Luật sư Bất động sản Luật Kinh Tế Hà Nội

21/11/2017

Chuyên Viên Nghiên Cứu Thị Trường

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Hồ Chí Minh, Hà Nội

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh các dự án đầu tư;
- Nghiên cứu khảo sát thị trường bất động sản, đánh giá tình hình cung cầu, nắm bắt và phân tích xu hướng giá cả và triển vọng của thị trường;
- Xây dựng kế hoạch và phương án khai thác các dự án sau đầu tư;
- Phối hợp với Sàn giao dịch Bất động sản tiếp thị sản phẩm, cu...

Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại, Xây dựng, Bất động sản

Dự án Quận Ba Đình Quận Tân Bình Bất động sản Xây dựng Nhân viên nghiên cứu thị trường Hà Nội Hồ Chí Minh

21/11/2017

Trưởng Phòng Kỹ Thuật - Công Nghệ (Công Ty Con)

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Hà Nội

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Quản lý công tác quy hoạch, thiết kế; Công tác thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư, Tổng mức đầu tư, Tổng dự toán, dự toán các dự án;
- Tìm kiếm, lựa chọn nhà thầu, đàm phán hợp đồng;
- Quản lý công tác thi công, thực hiện dự án và kỹ thuật thi công, công nghệ thi công, nghiệm thu, bàn giao, thanh toán hạng mục, cô...

Xây dựng, Quản lý điều hành, Kiến trúc

Quận Ba Đình Trưởng Phòng Bất động sản Xây dựng Trưởng Phòng Kỹ Thuật Kiến Trúc Hà Nội Trưởng Phòng Kỹ Thuật Công Nghệ

21/11/2017

Kế Toán Tổng Hợp ( Nam )

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Hà Nội

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Công tác Kế toán:
- Lập kế hoạch công tác kế toán thống kê tháng, quý, năm theo quy định của công ty;
- Có các phương án phòng trừ rủi ro về kinh tế, tài chính, ngân hàng. Đào tạo CBNV phòng Kế toán Tập đoàn và các công ty con;
- Mở sổ sách kế toán theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm: Kế toán thanh toán, Kế toá...

Kế toán / Kiểm toán

Kế Toán Quận Ba Đình Kế Toán Trưởng Kế toán xây dựng Kế toán tổng hợp Hà Nội

21/11/2017

Trưởng Phòng Tài Chính

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Hà Nội

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc:
- Quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của phòng Tài chính theo quy định;
- Xây dựng phương án thu xếp vốn vay, vốn phát hành trái phiếu, vốn lưu động cho các dự án, công ty thành viên. Chuẩn bị các hồ sơ vay, bảo lãnh và các hồ sơ tín dụng khác;
- Theo dõi, đánh giá chi phí , doanh thu, lợi nhuận…các...

Kế toán / Kiểm toán, Quản lý điều hành, Tài chính / Đầu tư

Quận Ba Đình Tài chính CFO Trưởng Phòng Tài Chính Hà Nội Phó Trưởng Phòng Tài Chính

21/11/2017

Chuyên Viên Nhân Sự Tập Đoàn

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Hà Nội

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Công tác Nhân sự:
- Phối hợp với Trưởng/Phó phòng xây dựng chiến lược nhân sự toàn công ty theo từng thời kỳ căn cứ vào chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh; Dự thảo, đệ trình kế hoạch nhân sự hằng năm; Xây dựng và đề xuất các phương án quản lý và phát triển nhân sự;
- Xây dựng hoàn thiện các Quy chế, quy định, q...

Nhân sự, Pháp lý / Luật

Quận Ba Đình Tuyển dụng Hành chính Nhân sự Hành chính nhân sự Hà Nội

21/11/2017

Thông tin

 • Tập đoàn Hà Đô tổ chức Lễ kỷ niệm 27 năm ngày thành lập Chiều ngày 9/10/2017, tại hai đầu cầu trực tuyến hai miền Nam – Bắc gồm: đầu cầu trung tâm bán hàng dự án Hado Dragon City – Hoài Đức – Hà Nội và đầu cầu khách sạn Ibis Saigon Airport – số 2 Hồng Hà – Q. Tân Bình – TP. HCM, Tập đoàn Hà Đô đã tổ chức Lễ kỷ niệm 27 năm ngày thành lập (09/10/1990 – 09/10/2017). Đến tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Văn Đông – Tổng Giám đốc Tập đoàn cùng các ông bà trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Tập đoàn; HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành các công ty thành viên, cùng toàn thể CBCNV đã và đang làm việc tại Tập đoàn Hà Đô. Buổi lễ được mở đầu bằng màn văn nghệ hoành tráng do các đoàn viên thanh niên Tập đoàn Hà Đô biểu diễn. Với liên khúc dân ca, bài ca xây dựng và các bài hát truyền thống của Tập đoàn Hà Đô, các tiết mục văn nghệ đã tạo ra một màn mở đầu ấn tượng với toàn thể Ban lãnh đạo và CBCNV. Tại diễn văn khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đông – Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu: “Qua 27 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn Hà Đô đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hiện Tập đoàn đã có giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán khoảng 2.530 tỷ đồng, tổng tài sản hợp nhất ước đạt 8.000 tỷ đồng, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bình quân 3 năm gần nhất đạt 40%/năm. Từ những dự án nhỏ lẻ, phân khúc sản phẩm trung bình, đến nay Tập đoàn Hà Đô đã đưa ra thị trường những dự án với sản phẩm bất động sản cao cấp, được thị trường đón nhận và khách hàng tin tưởng đặt mua như dự án Hado Centrosa Garden – Quận 10 – TP.HCM, một dự án với quy mô và cấp độ đầu tư lớn nhất của Tập đoàn từ trước tới nay. Chỉ sau một năm công bố, dự án này đã hoàn thành bán hơn 90% sản phẩm với doanh số hàng ngàn tỷ đồng. Sắp tới Tập đoàn Hà Đô sẽ cung cấp ra thị trường hàng loạt dự án sản phẩm cao cấp để tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín thương hiệu Hà Đô”. http://hado.com.vn/Tin-tap-doan_24/Tap-doan-Ha-Do-to-chuc-Le-ky-niem-27-nam-ngay-thanh-lap_1334.htm
 • Bế mạc Giải bóng đá mini chào mừng kỷ niệm 27 năm ngày thành lập Tập đoàn Ngày 5/10/2017, tại sân bóng PVV – 95 Trần Thái Tông – Cầu Giấy – Hà Nội, Tập đoàn Hà Đô đã tổ chức Lễ Bế mạc Giải bóng mini kỷ niệm 27 năm ngày thành lập Tập đoàn. Tham dự buổi Lễ Bế mạc có ông Lê Hoài Nam – Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Hà Đô cùng toàn thể các vận động viên và cổ động viên theo dõi các trận đấu từ đầu mùa giải đến nay. Cũng tại lễ bế mạc, trận đấu cuối cùng tranh giải Nhất – Nhì đã diễn ra vô cùng sôi động giữa đội Công ty Hà Đô 1 và Công ty Hà Đô MEE. Đúng 5h các cầu thủ bắt đầu thi đấu trận chung kết – trận đấu được mong chờ nhất trong mỗi giải thể thao. Đội Hà Đô MEE ra sân với lực lượng các cầu thủ trẻ, khỏe và đồng đều, trong khi đó, Hà Đô 1 lại tập hợp một số các cá nhân xuất sắc với lối đá kỹ thuật, thể lực tốt và tinh thần lạc quan nhất. Qua 60 phút thi đấu, các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng uy hiếp khung thành của cả 2 đội, thể hiện sự ngang sức ngang tài bất phân thắng bại, kết quả chung cuộc, hai đội hòa với tỷ số 0-0 và buộc phải phân thắng bại bằng lượt trận Penalty. Sau loạt đá Penalty, tỷ số của trận đấu là 4-3 nghiêng về đội Hà Đô MEE. Như vậy, đội giành chức vô địch Giải bóng đá mini chào mừng 27 năm thành lập Tập đoàn Hà Đô là đội bóng đến từ Công ty CP Hà Đô MEE. Lịch sử lại lặp lại một lần nữa, bởi Hà Đô MEE chính là đương kim vô địch của giải đấu năm 2016. http://hado.com.vn/Tin-tap-doan_24/Be-mac-Giai-bong-da-mini-chao-mung-ky-niem-27-nam-ngay-thanh-lap-Tap-doan_1333.htm

Nơi làm việc

 • Văn Phòng HN 11 công việc

  Số 8 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình,Hà Nội, Việt Nam

 • Chi Nhánh Miền Nam 3 công việc

  Tầng 9, 60 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình,Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • Văn Phòng - Khánh Hòa

  Cầu Đá, Vĩnh Nguyên, Nha Trang,Khánh Hòa, Việt Nam