Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam – Trungnam Group được thành lập ngày 12 tháng 11 năm 2004 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 4103002852 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, vốn điều lệ 1.490 tỷ đồng. Trungnam Group hoạt động kinh doanh theo phương châm nhằm đóng góp cho sự phát triển của nước nhà.


Tìm thấy 32 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Nhân viên

* Công tác xây dựng, phát triển hoạt động của Bộ phận đào tạo:
- Xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Bộ phận đào tạo
- Xây dựng, quản lý các chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực
- Phối hợp tổ chức hoạt động của Bộ phận đào tạo
* Công tác đào tạo:
- Lập và triển khai kế hoạch Đào t...

Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Nhân sự

Quận 10 Đào tạo Nhân sự Hồ Chí Minh

23/02/2018

CHUYÊN VIÊN HỆ THỐNG & KPIS

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Tham gia/hỗ trợ và triển khai việc xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả làm việc (KPIs) phù hợp với hoạt động kinh doanh:
+ Xây dựng và triển khai hệ thống nội quy quy chế, quy trình
+ Tham gia xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá nhân sự (KPIs)
- Thực hiện đào tạo việc thực hiện xây dựng KPIs tại Công ty:
+ Chịu t...

Nhân sự

Quận 10 Nhân sự Hồ Chí Minh

23/02/2018

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Công tác xây dựng, phát triển hoạt động của Bộ phận đào tạo:
- Xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Bộ phận đào tạo
- Xây dựng, quản lý các chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực
- Điều hành, quản lý hoạt động của Bộ phận đào tạo
* Công tác đào tạo:
- Lập và triển khai kế hoạch Đào...

Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Nhân sự

Quận 10 Đào tạo Nhân sự Hồ Chí Minh

23/02/2018

CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mô tả công việc:
* Quản trị, tổ chức thực hiện và kiểm soát công tác HC:
- Điều phối xe
- Điều phối phòng họp
- Văn thư lưu trữ. Quản lý con dấu
- Hồ sơ thanh toán, chi phí hành chính
- Văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, dụng cụ phòng họp
- Quản lý vệ sinh tòa nhà
- Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ hành chính
- Ti...

Thư ký / Hành chánh

Quận 10 Hành chính Nhân sự Hồ Chí Minh

23/02/2018

KỸ SƯ AN TOÀN LAO ĐỘNG - CN TP.HCM

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Thực hiện và giám sát thực hiện tuân thủ nội quy và qui trình ATVSLĐ – PCCC – BVMT của các đơn vị thi công tại công trường.
- Triển khai, hướng dẫn và huấn luyện CBCNV và công nhân tại công trường thực hiện đúng các quy định, quy trình, hướng dẫn của hệ thống QLCL – MT – AT&SKNN của Công ty.
- Điều chỉnh khắc phục nh...

An Toàn Lao Động

Quận 10 Kỹ Sư An Toàn Lao Động An Toàn Lao Động Hồ Chí Minh

12/02/2018

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN - CN TP.HCM

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Nhận hợp đồng, hóa đơn, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, đề nghị thanh toán và hồ sơ thanh toán kèm theo từ Phòng Kinh tế kế hoạch.
- Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản bảo lãnh và thanh toán.
- Căn cứ các hợp đồng mua bán, hạch toán các nghiệp vụ kế toán khi có...

Kế toán / Kiểm toán

Kế Toán Huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh

12/02/2018

LÂM ĐỒNG - THỢ HÀN

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Lâm Đồng

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Sửa chữa các hệ thống liên quan đến thiết bị Cơ khí.
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Lao động phổ thông

Cơ khí Thợ hàn

10/02/2018

LÂM ĐỒNG - TRUNG CẤP/ CAO ĐẲNG ĐIỆN

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Lâm Đồng

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Sửa chữa, thí nghiệm các hệ thống, thiết bị nhất thứ 
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Điện / Điện tử

Điện

10/02/2018

LÂM ĐỒNG - KỸ SƯ CƠ KHÍ

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Lâm Đồng

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Sửa chữa các hệ thống liên quan đến thiết bị Cơ khí.
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí

Kỹ sư cơ khí

10/02/2018

LÂM ĐỒNG - KỸ SƯ/ CỬ NHÂN HÓA

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Lâm Đồng

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Thí nghiệm, phân tích các dầu 
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Hóa chất / Sinh hóa / Thực phẩm

Kỹ sư hóa

10/02/2018

LÂM ĐỒNG - KỸ SƯ ĐIỆN

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Lâm Đồng

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Sửa chữa, thí nghiệm các hệ thống, thiết bị nhất thứ
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Điện / Điện tử

Kỹ sư điện

10/02/2018

LÂM ĐỒNG - KỸ SƯ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Lâm Đồng

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Sửa chữa các hệ thống SCADA/Điện tử,...
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Viễn Thông, Điện / Điện tử

Điện tử Viễn thông

10/02/2018

LÂM ĐỒNG - KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Lâm Đồng

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Sửa chữa các hệ thống tự động, đo lường. 
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Điện / Điện tử

Tự động hóa

10/02/2018

LÂM ĐỒNG - KỸ SƯ ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Lâm Đồng

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Sửa chữa, thí nghiệm hệ thống Điện (Nhất thứ - Nhị thứ)
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Điện / Điện tử

Kỹ sư điện

10/02/2018

LÂM ĐỒNG - KỸ SƯ MẠNG & HỆ THỐNG ĐIỆN

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Lâm Đồng

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Sửa chữa, thí nghiệm hệ thống Rơle - Điều khiển
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Điện / Điện tử

Kỹ sư điện

10/02/2018

LÂM ĐỒNG - NHÂN VIÊN TẠP VỤ

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Lâm Đồng

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Thực hiện công việc vệ sinh tại khu vực được phân công, đảm bảo môi trường làm việc luôn sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng.
- Sắp xếp và chuẩn bị phòng họp theo yêu cầu.
- Quản lý vật dụng khu nhà ở, văn phòng, nhà máy, thực hiện giặt ủi, đưa cơm cho CBCNV, sắp xếp phòng nghỉ cho BLĐ, khách khi có yêu cầu.
- Hỗ trợ P.HCTH ...

Lao động phổ thông, Khác

tạp vụ Lao động php7

10/02/2018

LÂM ĐỒNG - TRƯỞNG PHÒNG HCNS

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Lâm Đồng

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt choSXKD và chiến lược của công ty.
- Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự; xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động; tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chứ...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Nhân sự Trưởng phòng hành chính nhân sự

10/02/2018

LÂM ĐỒNG - KỸ SƯ KINH TẾ KẾ HOẠCH

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Lâm Đồng

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Lập hồ sơ dự toán công trình xây dựng.
- So sánh phân tích hiệu quả tài chính – kinh tế tối ưu cho dự án.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận thanh quyết toán các hạng mục của dự án đang/sắp triển khai.
- Bóc tách bản vẽ thi công, Lập khối lượng thi công các công trình.
- Chủ động động phối hợp với các bộ phận chuy...

Xây dựng, Kiến trúc

Nhân Viên Kế Hoạch Xây dựng

10/02/2018

LÂM ĐỒNG - ĐIỀU HÀNH VIÊN

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Lâm Đồng

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Vận hành máy phát, máy biến áp, trạm 110kV và các thiết bị phụ trợ khác của nhà máy điện ..
- Xử lý sự cố trong ca trực theo đúng quy trình vận hành của nhà máy và quy định ngành điện.
- Phối hợp làm việc với các phòng ban khác trong công ty và các đơn vị bên ngoài có công tác.
- Thực hiện các yêu cầu của trưởng ca

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Điện / Điện tử

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện lạnh Điện tử

10/02/2018

LÂM ĐỒNG - TRƯỞNG CA

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Lâm Đồng

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Vận hành máy phát, máy biến áp, trạm 220kV và các thiết bị phụ trợ khác của nhà máy.
- Vận hành hồ chứa.
- Xử lý sự cố trong ca trực theo đúng quy trình vận hành của nhà máy và quy định ngành điện.
- Phối hợp làm việc với các phòng ban khác trong công ty và các đơn vị bên ngoài có công tác.
- Làm các báo cáo hàng ngà...

Xây dựng, Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Điện / Điện tử

Sản Xuất Trưởng nhóm

10/02/2018

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Mô tả công việc:
- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
- Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty.
- Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty.
- Lập ngân sách nhân sự.
- Hoạch ...

Nhân sự

Quận 10 Hành chính Trưởng Phòng Trưởng phòng hành chính nhân sự

09/02/2018

KỸ SƯ XÂY DỰNG/ KỸ SƯ THỦY LỢI

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Công việc:
- Thực hiện công tác lập bản vẽ, hồ sơ thiết kế, thi công các dự án của TNG
- Triển khai, lập kế hoạch, tiến độ thực hiện Dự án theo tiêu chuẩn kỹ thuật & biện pháp thi công
- Tổng hợp báo cáo khối lượng thực hiện, đánh giá tiến độ, chất lượng công trình. Làm hồ sơ thanh quyết toán, hồ sơ quản lý chất lượn...

Xây dựng

Nhân Viên Kỹ Thuật Quận 10 Xây dựng Hồ Chí Minh

09/02/2018

NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG - CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Nhân viên

1. Mô tả công việc
* Phối hợp với các phòng ban chuyên môn trong công tác phát triển khách hàng: 
- Thực hiện viện liên lạc, làm việc với khách hàng của công ty
- Tham gia các buổi làm việc, tiếp đón khách hàng của công ty
- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn gặp gỡ khách hàng để thực hiện các nhiệm vụ hành chính, h...

Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại, Dịch vụ khách hàng

Quận 10 Chăm sóc khách hàng Truyền thông Hồ Chí Minh

07/02/2018

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN ĐẦU TƯ - CÔNG NỢ

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Cập nhật số liệu, kiểm tra và hạch toán theo đúng quy định
- Tiếp nhận, kiểm tra, soát xét tính hợp pháp của toàn bộ hồ sơ liên quan đến công tác đầu tư, trình tự đầu tư, tuân thủ các quy trình thủ tục về dự án đầu tư ngắn, dài hạn, đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết, đầu tư tài chính, …
- Trình và ...

Kế toán / Kiểm toán

Quận 10 Kế toán công nợ Hồ Chí Minh

06/02/2018

ĐÀ NẴNG - THƯ KÝ/ HÀNH CHÍNH/ VĂN THƯ

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Đà Nẵng

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Thực hiện việc tiếp nhận và giao chuyển công văn tài liệu
- Lưu trữ văn bản
- Ghi chép biên bản họp
- Lưu trữ hồ sơ: Hồ sơ của dự án
- Chấm công
- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự phân công và chỉ đạo của Trưởng phòng.

Thư ký / Hành chánh

Thư ký Quận Liên Chiểu Hành chính Đà Nẵng

05/02/2018

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN DOANH THU - KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Kiểm tra chứng từ, làm thủ tục xuất hàng hóa
- Cập nhật, theo dõi & quản lý tài khoản doanh thu, giá vốn, các khoản phải thu của khách hàng
- Ghi nhận đầy đủ số liệu phát sinh căn cứ theo chứng từ kế toán
- Đối chiếu số liệu trên các hồ sơ mua, bán, ghi nhận đầy đủ nghiệp vụ phát sinh vào sổ sách kế toán
- Theo dõi c...

Kế toán / Kiểm toán

Kế Toán Quận 10 Kế toán doanh thu Hồ Chí Minh

03/02/2018

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ & PHÁP CHẾ

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Xây dựng bộ máy hoạt động của Ban KSNB & Pháp chế
* Xây dựng Tài liệu quản lý phục vụ hoạt động của Ban KSNB & Pháp chế
* Tham vấn, tư vấn, đào tạo và phát triển kiến thức KSNB và quản trị rủi ro
- Tham vấn cho Ban TGĐ những rủi ro hệ thống bên trong và bên ngoài tổ chức
- Tư vấn về quản trị rủi ro
* Tổ chức và điều ...

Kế toán / Kiểm toán, Pháp lý / Luật

Quận 10 Trưởng Phòng Pháp chế Kiểm soát nội bộ

03/02/2018

KẾ TOÁN CÔNG NỢ - PHÒNG KINH DOANH

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Nhân viên

* Công việc:
- Theo dõi, đối chiếu công nợ hàng tháng về xe máy thiết bị
- Lập & quản lý hợp đồng mua bán, đối chiếu khấu trừ khối lượng thi công của các Công ty thành viên
- Kiểm soát và thu hồi công nợ liên quan các hợp đồng xe máy thiết bị
- Các công việc khác theo kế hoạch của phòng
- Soạn thảo văn bản, công văn, h...

Kế toán / Kiểm toán

Kế Toán Quận 10 Kế toán công nợ Hồ Chí Minh

03/02/2018

CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Nhận các yêu cầu mua Vật tư – Thiết bi từ các Đơn vị, BLĐ
- Tìm kiếm nhà cung ứng, đàm phán, thương thảo và đề xuất phương án lựa chọn đối tác cung cấp phù hợp.
- Lập đơn hàng, Hợp đồng kinh tế
- Phụ trách nhận hàng nhập khẩu. Liên hệ Forwarder thực hiện các thủ tục nhập hàng nước ngoài. Theo dõi lịch nhập hàng, ngày...

Xuất nhập khẩu / Ngoại thương

Quận 10 Giao nhận Nhập khẩu Xuất nhập khẩu

03/02/2018

CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH BAN DỰ ÁN

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Nhân viên

* Công việc:
- Theo dõi, quản lý tình hình thực hiện các Dự án. Quản lý kế hoạch, tiến độ chi tiết, tổng thể, giám sát, làm hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn công các dự án xây dựng cơ bản
- Xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng Dự án. Cập nhật, kiểm soát, điều chỉnh kế hoạch, tiến độ cho từng Dự án
- Theo dõi chi phí q...

Xây dựng

Nhân Viên Kế Hoạch Quận 10 Xây dựng Hồ Chí Minh

03/02/2018

ĐÀ LẠT - NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Lâm Đồng

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Đảm bảo, chịu trách nhiệm theo dõi, đối chiếu, cập nhật kịp thời số liệu sổ sách Ngân hàng định kỳ hàng ngày, hàng tháng, năm và theo yêu cầu đột suất của Phụ trách 
- Đảm bảo, chịu trách nhiệm cập nhật kịp thời số liệu sổ sách liên quan giao dịch xuất nhập vật tư kịp thời theo hồ sơ yêu cầu, đảm bảo số liệu trên sổ ...

Kế toán / Kiểm toán

Kế Toán Nhân viên kế toán

03/02/2018

CHUYÊN VIÊN KPIs

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Triển khai dự án Đánh giá hiệu quả công việc theo KPIs.
- Nghiên cứu, xây dựng nguyên tắc đánh giá hiệu quả công việc theo KPIs, hỗ trợ các phòng ban xây dựng KPIs chức danh cho từng vị trí công việc
- Xây dựng kế hoạch, triển khai, giám sát quá trình thực hiện đánh giá hiệu quả công việc theo KPIs.
- Trao đổi công v...

Nhân sự

Nhân Viên Văn Phòng Quận 10 Hành chính Nhân sự Hồ Chí Minh

26/01/2018

Thông tin

Nơi làm việc

 • Văn phòng chính 14 công việc

  7A/80 Thành Thái, P.14,Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • Chi Nhánh Tản Đà - Đà Nẵng

  53 Tản Đà, Phường Thạc Gián,Đà Nẵng, Việt Nam

 • Chi nhánh Lâm Đồng 14 công việc

  Xã Tân Thượng,Lâm Đồng, Việt Nam

 • Chi nhánh Ninh Thuận

  69 Trần Quang Diệu, Phường Thanh Sơn,Ninh Thuận, Việt Nam

 • Chi nhánh Hà Nội

  Tầng 16A3 - 53 Quang Trung,Hà Nội, Việt Nam

 • Chi nhánh Bình Thuận

  Xã Lợi Hải,Bình Thuận, Việt Nam

 • Chi nhánh Hải Phòng

  Ngõ 473 Bình Kiều 1 - Đông Hải,Hải Phòng, Việt Nam

 • Chi nhánh TP.HCM 2 công việc

  Số 17 Đường Phạm Hùng,Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • Chi nhánh Đà Nẵng 1 công việc

  A2-6 Dự án Golden Hills City (gđ 1),P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu,Đà Nẵng, Việt Nam

 • Chi nhánh ở Đà Lạt 1 công việc

  Số 11A Đinh Tiên Hoàng,Lâm Đồng, Việt Nam