Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hà Tây"

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH MTV Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Mỹ - HD - Hà Tây

Thương lượng | Mới đi làm

- Nhân viên kinh doanh thức ăn chăn nuôi , giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm trực tiếp cho các đại lý, nhận lương cố định và lương kinh doanh theo sản lượng
- Tiếp cận, tìm kiếm, khai thác khách hàng, tìm đại lý mới. Gặp gỡ trao đổi với khách hàng đại lý, các trại chăn nuôi tư vấn và giới thiệu sản phẩm thức ăn chăn n...

Bán hàng, Mới tốt nghiệp / Thực tập

Nhân Viên Kinh Doanh Mới tốt nghiệp Chuyên viên kinh doanh

08/02/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-