Tìm thấy 201 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhân sự" | Địa điểm "Hà Nội"

Giám Đốc Chiến Lược Nhân Sự

Công Ty CP ST Toàn Cầu - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Giám đốc

20/10/2016

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ- BigC Lê Trọng Tấn, Hà Nội

Hệ Thống Big C Việt Nam - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

20/10/2016

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Công Ty TNHH PNK - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

19/10/2016

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Công Ty TNHH PNK - Hà Nội

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

19/10/2016

Chuyên Viên Tuyển Dụng

TẬP ĐOÀN HOA SAO - Hà Nội

6,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

15/10/2016

NV Phụ Trách Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư An Lạc - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

14/10/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-