Tìm thấy 199 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhân sự" | Địa điểm "Hà Nội"

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

TẬP ĐOÀN HOA SAO - Hà Nội

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

30/07/2016

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

CareerLink’s Client - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

28/07/2016

Chuyên Viên Dự Án BSC/KPIs

Tập đoàn Tecomen - Hà Nội

Cạnh tranh | Nhân viên

27/07/2016

Phó Phòng Nhân Sự Phụ Trách Tuyển Dụng

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI - Hà Nội

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

26/07/2016

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Công Ty TNHH PNK - Hà Nội

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

26/07/2016

Trưởng Bộ Phận Tiền Lương ( C&B)

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

26/07/2016

Trưởng Bộ Phận Tuyển Dụng

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

26/07/2016

Phó Phòng Hành Chính Tổng Hợp (Admin)

Công Ty TNHH Nông Sản Việt Mỹ - Hà Nội

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

26/07/2016

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Công Ty TNHH Taka Việt Nam - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

26/07/2016

Thực Tập Sinh Nhân Sự (Hà Nội)

FPT Telecom - Hà Nội

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh

25/07/2016

Trưởng Phòng Tuyển Dụng

Công Ty TNHH PNK - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

25/07/2016

Trưởng Nhóm Đào Tạo

Công Ty TNHH DV Ăn Uống Ba Sao - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

25/07/2016

Nhân Viên Tuyển Dụng ( Lĩnh vực IT)

CareerLink - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

25/07/2016

Chuyên Viên Tuyển Dụng

PYS Travel - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

14/07/2016

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI - Hà Nội

Hơn 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

22/07/2016

Trưởng Nhóm C&B

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP Vinlinks - Hà Nội

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

22/07/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-