Tìm thấy 29 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bến Tre"

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH MT - MIỀN TÂY

Công Ty TNHH Cơ Hội Và Thách Thức - Bến Tre

9,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
20/01/2020

[BẾN TRE] GIÁM SÁT BÁN HÀNG TRỰC TIẾP (KÊNH TIỀN MẶT)

FE CREDIT - Bến Tre

12,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
10/01/2020

CỘNG TÁC VIÊN BÁN HÀNG (KV: BẾN TRE)

Công Ty TNHH Yakult Việt Nam - Bến Tre

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Mới đi làm
03/01/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-