Tìm thấy 52 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Kiên Giang"

Trưởng Nhóm Quầy Vé (Team Leader Ticket)

Tập Đoàn Vingroup - Vinpearl Safari Phú Quốc - Kiên Giang

13,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

22-05-2015

Trưởng Phòng Kinh Doanh Dịch Vụ Truyền Hình Tại Kiên Giang

FPT Telecom - Kiên Giang

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

21-05-2015

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

Tập Đoàn Vingroup - Vinpearl Safari Phú Quốc - Kiên Giang

5,500,000VNĐ - 7,500,000VNĐ | Nhân viên

20-05-2015

NHÂN VIÊN THU NGÂN

Tập Đoàn Vingroup - Vinpearl Safari Phú Quốc - Kiên Giang

5,500,000VNĐ - 7,500,000VNĐ | Nhân viên

20-05-2015

Nhân Viên Kho

Tập Đoàn Vingroup - Vinpearl Safari Phú Quốc - Kiên Giang

5,500,000VNĐ - 7,500,000VNĐ | Nhân viên

20-05-2015

CHUYÊN VIÊN THU MUA

Tập Đoàn Vingroup - Vinpearl Safari Phú Quốc - Kiên Giang

8,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20-05-2015

Trưởng Nhóm Hướng Dẫn(Team Leader Tourguide)

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP - Kiên Giang

13,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20-05-2015

Trưởng Nhóm Vận Chuyển Hành Khách

Tập Đoàn Vingroup - Vinpearl Safari Phú Quốc - Kiên Giang

13,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20-05-2015

Head of Veterinary Department

Tập Đoàn Vingroup - Vinpearl Safari Phú Quốc - Kiên Giang

25,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý cấp cao

20-05-2015

Kỹ Sư GIám Sát Hệ Thống Nước

Sun Group - Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Kiên Giang

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

19-05-2015

Cán Bộ QS Nội Thất (ID)

Sun Group - Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Kiên Giang

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

18-05-2015

Phó Phòng Kỹ Thuật Chi Nhánh Kiên Giang

FPT Telecom - Kiên Giang

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

14-05-2015

Kỹ Sư Thiết kế Hệ thống Nước

Sun Group - Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Kiên Giang

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

13-05-2015

BÁC SĨ / Y TÁ THÚ Y

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP - Kiên Giang

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

05-05-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng