Liên Hệ


 
   Để biết thêm thông tin về CareerLink.vn xin liên hệ
   

 

 
            Tại TP.Hồ Chí Minh:

                     Phòng 302, 270-272 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP. Ho Chi Minh
                     Fax: (08) 5434 1455
                     Email:contact@careerlink.vn


 
             Bộ phận Sales TP.Hồ Chí Minh:
                     Tâm (Mr)             : (08) 5434 1454
                     Tươi (Ms)             : (08) 5434 1639
                     Bích Ngọc (Ms)     : (08) 3812 5043
                     Thanh Chung (Ms): (08) 5434 1457
                     Hồng Hà(Ms)        : (08) 5434 1455   
                     Bích Trâm (Ms)     : (08) 5434 1457
                     Tuyết Trang(Ms)   : (08) 3813 0500     
                            
 
                     
             Tại TP.Hà Nội:

                     Phòng 307, 23 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội
                     Điện thoại: (04) 3519 0410
                     Fax: (04) 3519 0411
                     Email:contact@careerlink.vn     
Những mục có dấu sao* là bắt buộc.

* Tên của bạn

Công ty

Địa chỉ

Điện thoại

* E-Mail

* Tin nhắn