Tìm thấy 371 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

Human Resource – Administration Leader

CareerLink’s Client - Hải Phòng

800USD - 1,000USD | Trưởng nhóm / Giám sát

17-04-2015

Trưởng Phòng Tổ Chức - Hành Chính

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và VLXD Thanh Phúc - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

17-04-2015

Giám Đốc Nhà Máy Cơ Khí

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và VLXD Thanh Phúc - Hải Phòng

Hơn 10,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

17-04-2015

Kỹ Sư Cơ Khí

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và VLXD Thanh Phúc - Hải Phòng

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

17-04-2015

Reception Staff ( Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

300USD - 600USD | Nhân viên

17-04-2015

IT System Engineer

CareerLink’s Client - Hải Phòng

400USD - 600USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

15-04-2015

Phiên Dịch Anh- Nhật

CareerLink’s Client - Hải Phòng

9,000,000VNĐ - 17,000,000VNĐ | Nhân viên

14-04-2015

Electrical Engineer (Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

500USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

13-04-2015

Nhân viên Kế toán - Hải Phòng

RITA VÕ - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

11-04-2015

CAD Operator ( Xây Dựng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

500USD - 800USD | Nhân viên

10-04-2015

HSE Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

09-04-2015

Mechanical Engineer (Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

500USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

09-04-2015

Công Nhân SMT

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

08-04-2015

Kỹ Sư SMT

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

08-04-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng