Tìm thấy 50 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "VSIP I"

Kế Toán Tổng Hợp (VSIP1- Thuận An- Bình Dương)

CareerLink’s Client - Bình Dương

16,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
13/12/2019

Trưởng Nhóm Sản Xuất - Vsip 1 (Tiếng Anh)

CareerLink's Client - Bình Dương

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
13/12/2019

Phó Phòng Đóng Gói - Vsip 1 (Nhật hoặc Anh)

CareerLink's Client - Bình Dương

25,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
13/12/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất - VSIP1 (Tiếng Anh)

CareerLink's Client - Bình Dương

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
13/12/2019

Thông Dịch Tiếng Nhật N2 - VSIP 1

CareerLink's Client - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
11/12/2019

Việc Làm Hấp Dẫn

Nhân Viên Kinh Doanh

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM MAYER - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
11/12/2019

Nhân Viên Kế Hoạch - Vsip 1 (Tiếng Nhật N3)

CareerLink's Client - Bình Dương

12,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên
10/12/2019

Giám Sát Công Trình - Sơn (Thuận An - Bình Dương)

CareerLink’s Client - Bình Dương

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
09/12/2019

Trưởng Nhóm Bảo Trì (VSIP I - Bình Dương)

CareerLink's Client - Bình Dương

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
09/12/2019

Quality Control Engineer

Công Ty TNHH SCG Việt Nam - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
14/11/2019

Nhân Viên ISO

Công Ty TNHH Ki.Works Việt Nam - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
18/11/2019

Nhân Viên Thu Mua

Công Ty TNHH Ki.Works Việt Nam - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
18/11/2019

Nhân Viên QC

Công Ty TNHH Ki.Works Việt Nam - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
18/11/2019

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Ki.Works Việt Nam - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
09/11/2019

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH Ki.Works Việt Nam - Bình Dương

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
31/10/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-