Tìm thấy 41 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "VSIP Hải Phòng"

Phó Phòng – Bộ Phận Kho

Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác EVA - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
05/03/2020

Phó Phòng Qc (Tiếng Trung)

Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác EVA - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
05/03/2020

Nhân Viên Kỹ Thuật Hàn

CÔNG TY TNHH LITE ON VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
22/02/2020

Kỹ Sư TE

Công Ty TNHH Công Nghệ Hitron Việt Nam - Hải Phòng

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
19/02/2020

Kỹ Sư IE

Công Ty TNHH Công Nghệ Hitron Việt Nam - Hải Phòng

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
19/02/2020

Kỹ Sư ME

Công Ty TNHH Công Nghệ Hitron Việt Nam - Hải Phòng

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
19/02/2020

Kỹ Sư PE

Công Ty TNHH Công Nghệ Hitron Việt Nam - Hải Phòng

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
19/02/2020

Kỹ Sư Bảo Trì

Công Ty TNHH Công Nghệ Hitron Việt Nam - Hải Phòng

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
19/02/2020

Trưởng Nhóm DIP

Công Ty TNHH Công Nghệ Hitron Việt Nam - Hải Phòng

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát
19/02/2020

Kỹ Sư Bộ Phận MES, ERP

Công Ty TNHH Công Nghệ Hitron Việt Nam - Hải Phòng

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
19/02/2020

Trưởng Phòng DIP

Công Ty TNHH Công Nghệ Hitron Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
19/02/2020

Kỹ Sư Bộ Phận SMT

Công Ty TNHH Công Nghệ Hitron Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
19/02/2020

Kỹ Sư Bộ Phận TEST Đóng Gói

Công Ty TNHH Công Nghệ Hitron Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
19/02/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-