Tìm thấy 13 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "VSIP Hải Phòng"

2 Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Thiết Bị

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Nhân viên

- Lắp đặt chuyền sản xuất.
- Thiết kế đồ gá.
- Lắp đặt, vận hành các loại thiết bị: máy đổ mực, thiết bị kiểm tra…..
- Bảo trì, bảo dưỡng chuyền và các loại thiết bị.
* Quyền lợi:
- Mức lương: 7.5 triệu với sinh viên mới ra trường
- Trợ cấp tiếng Nhật với mức cao nhất là 5 triệu, tiếng Anh cao nhất là 2 triệu.
- Tuyển ...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Điện / Điện tử, Bảo trì / Sửa chữa

Tiếng Anh Nhân Viên Kỹ Thuật Huyện Thủy Nguyên Bảo Trì Điện tử Kỹ thuật điện VSIP Hải Phòng Điện Cơ khí

17/01/2018

1 Nhân Viên Phòng Quản Lý Hoạt Động Hải Quan (Tiếng Nhật N3 trở lên)

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Nhân viên

- Kiểm tra dữ liệu nhập khai báo Hải quan với dữ liệu nhập kho ghi nhận hệ thống
- Kiểm tra dữ liệu xuất khai báo hải quan với dữ liệu xuất kho ghi nhận từ hệ thống
- Kiểm tra chênh lệch giữa nguyên vật liệu xuất kho hệ thống với thành phẩm nhập kho quy đổi theo định mức khai báo hải quan
- Làm việc với các bên liên qu...

Xuất nhập khẩu / Ngoại thương, Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Tiếng Nhật Huyện Thủy Nguyên Kho bãi Hải quan VSIP Hải Phòng Xuất nhập khẩu

17/01/2018

1 Nhân Viên Phòng Đổ Mực Toner Cartridge

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Nhân viên

- Lập kế hoạch, xác định, phối hợp và kiểm soát các quá trình sản xuất để có thể đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt.
- Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động cải tiến cho quy trình sản xuất, an toàn và môi trường.
- Giám sát, quản lý tổ trưởng, công nhân.
- Thực hiện bảo trì máy móc, thiết bị trong chuyền sản xuất.
* Quy...

Sản xuất / Vận hành sản xuất

Tiếng Anh Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên VSIP Hải Phòng

17/01/2018

1 Nhân Viên An Toàn (Bộ Phận Hành Chính Nhân Sự)

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Nhân viên

- Theo dõi và đẩy mạnh các hoạt động trong mạng lưới an toàn, vệ sinh.
- Triển khai các hoạt động về an toàn và sức khỏe theo luật và nội quy của công ty.
- Triển khai các hạng mục phòng cháy chữa cháy theo luật và nội quy của công ty.
- Làm các nhiệm vụ mà cấp trên giao cho.
* Quyền lợi:
- Mức lương: 7.5 triệu với sin...

An Toàn Lao Động

Huyện Thủy Nguyên VSIP Hải Phòng An Toàn Lao Động

17/01/2018

1 Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Nhân viên

- Giám sát sự tuân thủ, chấp hành lưu trình, quy định công ty của các bộ phận.
- Phụ trách việc kiểm soát, quản lý rủi ro và cải tiến hệ thống quản lý tổ chức để hoàn thành được nhiệm vụ của công ty. Đảm bảo hoạt động của công ty đi theo đúng chính sách và phương châm của toàn tập đoàn.
- Chịu trách nhiệm đối ứng với c...

Pháp lý / Luật

Tiếng Nhật Huyện Thủy Nguyên VSIP Hải Phòng Kiểm soát nội bộ Luật

17/01/2018

1 Nhân Viên Pháp Chế (tiếng Nhật N3 trở lên)

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Nhân viên

- Kiểm soát việc tuân thủ luật pháp.
- Soản thảo quản lý về hợp đồng.
- Đưa ra kiến nghị, đề xuất để phòng ngừa rủi ro vi phạm pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ do cấp trên giao.
 

* Quyền lợi:
- Mức lương: 7.5 triệu với sinh viên mới ra trường
- Trợ cấp tiếng Nhật với mức cao nhất là 5 triệu, tiếng Anh cao nhất là...

Pháp lý / Luật

Huyện Thủy Nguyên Pháp chế VSIP Hải Phòng Luật

17/01/2018

1 Nhân Viên Phòng Tự Động Hóa (chuyên ngành Công nghệ thông tin)

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Nhân viên

* Nhân viên lập trình:
- Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tự động trên line sản xuất.
- Đối ứng lỗi thiết bị tự động.
- Quản lý tiến độ công việc.
- Đào tạo kỹ thuật cơ bản (về phần mềm) cho công nhân.
* Quyền lợi:
- Mức lương: 7.5 triệu với sinh viên mới ra trường.
- Trợ cấp tiếng Nhật với mức cao nhất là 5 triệu, tiếng A...

CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng, Bảo trì / Sửa chữa

Nhân Viên Kỹ Thuật Huyện Thủy Nguyên Tự động hóa VSIP Hải Phòng CNTT

09/01/2018

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật ( VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

400USD - 700USD | Nhân viên

- Biên Phiên dịch tiếng nhật : truyền đạt hướng dẫn của nhân viên người Nhật hay chuyên gia người Nhật cho nhân viên người Việt
- Hỗ trợ các bộ phân khác như sản xuất, kế toán ,.....

Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Tiếng Nhật Phiên Dịch Biên dịch Công ty Nhật VSIP Hải Phòng

09/01/2018

1 Nhân Viên Phòng Kế Toán

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Nhân viên

* Số lượng: 1
- Tổng hợp đối chiếu số liệu giữa các bộ phận nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh trong kì.
- Kiểm tra số dư cuối kì có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Đối chiếu, theo dõi thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, nghĩa vụ thuế và các n...

Kế toán / Kiểm toán

Tiếng Nhật Kế Toán Huyện Thủy Nguyên Tài chính Ngân hàng VSIP Hải Phòng Nhân viên kế toán

08/01/2018

1 Nhân Viên Phòng Kế Hoạch

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong

Thương lượng | Nhân viên

- Quản lý giá thành, chi phí, hàng tồn kho.
- Thực hiện các nhiệm vụ do quản lý giao.
* Quyền lợi:
- Mức lương: 7.5 triệu với sinh viên mới ra trường
- Trợ cấp tiếng Nhật với mức cao nhất là 5 triệu, tiếng Anh mức cao nhất là 2 triệu.
- Tuyển dụng: Tạo cơ hội công bằng cho tất cả ứng viên.
* Môi trường làm việc:
- Chuy...

Kế toán / Kiểm toán, Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Tiếng Anh Nhân Viên Kế Hoạch Kế Toán Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên Tài chính VSIP Hải Phòng

08/01/2018

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Giúp Tổng giám đốc thực hiện hoạt động điều hành hàng ngày:
- Tiếp nhận công văn, hồ sơ, tài liệu từ các bộ phận trình Tổng Giám đốc phê duyệt;
- Truyền đạt thông tin của TGĐ tới các bộ phận và nhận phản hồi báo cáo lại TGĐ;
- Lên lịch, sắp xếp và đăng ký lịch làm việc của TGĐ;
- Ghi chép, sắp xếp chương trình và thờ...

Thư ký / Hành chánh

Huyện Thủy Nguyên VSIP Hải Phòng Trợ lý Tống Giám Đốc

11/12/2017

NHÂN VIÊN CSR

Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Đánh giá nội bộ và đánh giá nhà cung cấp liên quan đến lĩnh vực an toàn môi trường, sử dụng hóa chất, an toàn thiết bị, rủi ro bệnh nghề nghiệp, yếu tố tác động môi trường.
- Tổng hợp hoạt động CSR (Corporate Social Responsibility: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) trên toàn công ty, xúc tiến hoạt động duy trì tín...

Môi trường / Xử lý chất thải

Huyện Thủy Nguyên Môi trường VSIP Hải Phòng

07/12/2017

GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA - Hải Phòng

Thương lượng | Giám đốc

Chịu trách nhiệm quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của phòng Hành chính nhân sự:
- Tuyển dụng, đào tạo, lương, chế độ phúc lợi.
- Đề xuất, hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với mục tiêu, định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty.
- Hoạch định những chính sách phù hợp thu hút, phát triển và gi...

Nhân sự, Quản lý điều hành

Huyện Thủy Nguyên VSIP Hải Phòng Nhân sự Giám đốc hành chính nhân sự

05/12/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-