Tìm thấy 76 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "VSIP Bắc Ninh"

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
27/11/2020

Quản Lý Mua Hàng (Tiếng Hàn)

Công Ty TNHH Wisol Hà Nội - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
27/11/2020

Nhân Viên QC

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
27/11/2020

Nhân Viên QC (Pro 3M)

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
27/11/2020

Lái Xe Nâng Hàng Tầng Thấp (< 5m) - Tại VSIP Bắc Ninh

TOLL VIETNAM - Bắc Ninh

5,500,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên
26/11/2020

PHÓ PHÒNG TUYỂN DỤNG (BỘ PHẬN GAHR )

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
25/11/2020

Quản Lý Sản Xuất ( Tiếng Hàn )

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
25/11/2020

Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng OQC-PQC

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
25/11/2020

Nhân Viên Kho

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
25/11/2020

Nhân Viên IQC

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
25/11/2020

Nhân Viên Chất Lượng IQC

Công Ty TNHH Wisol Hà Nội - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
23/11/2020

Nhân Viên IT Helpdesk - Tiếng Hàn (Vsip Bắc Ninh)

CareerLink's Client - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Nhân viên
23/11/2020

NHÂN VIÊN IT

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
20/11/2020

Nhân Viên Sale

Công Ty TNHH Wisol Hà Nội - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
20/11/2020

QA/QC MANAGER

Công Ty TNHH Dynaplast Packaging (VN) - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
20/11/2020

LINE LEADER- GROUP LEADER

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
19/11/2020

Trưởng Nhóm Kinh Doanh (SALE)

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
19/11/2020

Phó Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất (PE)

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
19/11/2020

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT MÁY ME

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
19/11/2020

Nhân Viên Kỹ Thuật Phân Tích PE

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
19/11/2020

NHÂN VIÊN AN TOÀN

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
19/11/2020

PHÓ PHÒNG TIÊU CHUẨN (PROCESSING INNOVATION )

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
17/11/2020

Nhân Viên Kỹ Thuật SMT

Công Ty TNHH Wisol Hà Nội - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
13/11/2020

Nhân Viên IT

Công Ty TNHH Wisol Hà Nội - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
13/11/2020

Nhân Viên EHS

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên
12/11/2020

TRƯỞNG NHÓM PHÁP CHẾ

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
12/11/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io