Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "UI/UX Designer"

UI/UX Designer

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GVN - Hà Nội

400USD - 800USD | Nhân viên

- Tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển sản phẩm, thiết kế UI/UX cho App, Website…
- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để lựa chọn phương án thiết kế UX xuyên suốt dự án sản phẩm/dịch vụ
- Trao đổi ý tưởng, xây dựng quy trình thiết kế nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và logic thông qua storyboards, sitemaps, w...

Nghệ thuật / Thiết kế / Giải trí, CNTT - Phần mềm

Thiết Kế Quận Cầu Giấy Phần mềm Tester UI/UX Designer

05/12/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-