Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Truyền thông nội bộ"

Chuyên Viên Truyền Thông Nội Bộ

Công Ty Cổ Phần BIBOMART - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần BIBOMART

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, phòng trào thi đua nhắm tạo sự gắn kết, nâng cao nhiệt huyết, tinh thần chiến đấu của đội ngũ
- Phối hợp cùng các Khối/Phòng/Bộ phận để triển khai các hoạt động văn hóa nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt. Đảm bảo 100% các nội dung hoạt động văn hóa cần được thiết kế, xây dựng và phê du...

Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại, Báo chí / Biên tập viên / Xuất bản

Báo chí Truyền thông Truyền thông nội bộ

18/01/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-