Tìm thấy 5 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Trưởng phòng nhân sự"

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty HONDA Ô tô Quận 7 - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

17/07/2018

Trưởng Phòng Nhân Sự

Công Ty TNHH Thương Mại Thăng Uy - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

12/07/2018

Trưởng Phòng Nhân Sự

OASIS GARMENT CO., LTD (VIET NAM) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

18/06/2018

Trưởng Phòng Nhân Sự Pháp Lý Tại Quận 3

CÔNG TY TNHH TRINH MỸ - Hồ Chí Minh

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

18/06/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-