Tìm thấy 9 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Trưởng Phòng Kế Toán"

PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN

CÔNG TY TNHH LAFIEN VINA - Đà Nẵng

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Cập nhật kịp thời và chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến kho thành phẩm, bán thành phẩm.
- Kê khai và báo cáo kịp thời cho cơ quan thuế theo quy định của nhà nước.
- Cập nhật những thông tin quy định mới về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thuế.
- Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về tính chính...

Kế toán / Kiểm toán

Kế Toán Quận Liên Chiểu Tài chính Kiểm toán Phó phòng Quản lý Kế Toán Trưởng Ngân hàng Trưởng Phòng Kế Toán Đà Nẵng

23/02/2018

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT - Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm toàn bộ các nghiệp vụ kế toán của công ty
- Làm việc với Kế toán trưởng của công ty mẹ, thống nhất các báo cáo tài chính kế toán của công ty
- Hợp tác với các phòng ban khác trong công ty

Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư

Kế Toán Trưởng Trưởng Phòng Kế Toán Hải Dương

09/02/2018

Trưởng Phòng Tài Chính – Kế Toán

Công ty TNHH Giải Pháp Điều Khiển Và Tự Động Hóa (CAS - Control & Automation Solutions) - Đà Nẵng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Nhiệm vụ:
- Tham mưu Ban Giám đốc, xây dựng hệ thống quản lý tài chính, kế toán của công ty;
- Lập BCTC, phân tích tình hình tài chính;
- Lập và triển khai kế hoạch tài chính để quản lý hiệu quả tài sản, nguồn vốn của công ty;
- Đánh giá, thẩm định tính hiệu quả các dự án/kế hoạch đầu tư;
- Cập nhật quy định, thông t...

Kế toán / Kiểm toán

Kế Toán Quận Hải Châu Tài chính Trưởng Phòng Kế Toán Trưởng Trưởng Phòng Kế Toán Đà Nẵng

07/02/2018

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Vimag (Nông Sản Việt Mỹ) - Hà Nội

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Vimag (Nông Sản Việt Mỹ)

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Thực hiện công việc của Kế toán trưởng
- Quản lý, điều hành Phòng Tài chính, Phòng Kế toán thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Công ty
- Theo dõi, đôn đốc và giám sát các vị trí chuyên môn trong Phòng Tài chính Kế toán thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn và tiến độ công việc được phân công
- Q...

Kế toán / Kiểm toán

Quận Hoàng Mai Nông sản Trưởng Phòng Kế Toán

07/02/2018

Kế Toán Trưởng

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI - Hà Nội

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

- Tổ chức, điều hành bộ máy kế toán
- Bảo đảm tiến độ công việc của bộ phận kế toán tại Tập đoàn và các Chi nhánh.
- Lãnh đạo, quản lý, phân công nhiệm vụ và hướng dẫn cho từng nhân viên các nghiệp vụ trong công việc họ đảm nhận
- Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và giám sát toàn bộ công việc của Phòng để kịp thời giải...

Kế toán / Kiểm toán

Quận Hai Bà Trưng Kế Toán Trưởng Trưởng Phòng Kế Toán Hà Nội

05/02/2018

KẾ TOÁN TRƯỞNG ( Chief Accountant )

Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam - Hải Phòng

Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

* Compliance, Ethics and Confidentiality
- Complying with all the Vietnamese Governing Laws as well as the Sumida/Company procedures, rules and codes of practice
- Complying with both Vietnamese GAAP and IFRS for local reporting and consolidation reporting respectively.
- Observing confidentiality at all times and secu...

Kế toán / Kiểm toán

Tiếng Anh Kế Toán Huyện An Dương Kế Toán Trưởng Trưởng Phòng Kế Toán Hải phòng

25/01/2018

Trưởng Phòng Tài Chính - Kế Toán

Công Ty Cổ Phần OKEKU - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa hệ thống tài chính kế toán bao gồm: xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến kế toán tài chính;
- Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện các nghiệp vụ thuộc...

Kế toán / Kiểm toán

Quận 2 Trưởng Phòng Kế Toán Hồ Chí Minh

02/02/2018

KẾ TOÁN TRƯỞNG 會計長

Tập Đoàn Hòa Trung Việt Nam - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- 組織會計系統進行記賬,核算所有業務發生,不停根據法律改善會計系統
- 設立齊夠各種報告根據法律系統,結算
- 審查保管會計系統
- 培養,提升會計人員程度
- 政府部門報表
- 內部控制
- 編制預算及組織預測
- Tham mưu cho ban giám đốc, và trực tiếp xử lý các nghiệp vụ kế toán phù hợp với tình hình công ty.
- Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty.
- Tổ c...

Kế toán / Kiểm toán, Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Kế Toán Quận 7 Kế Toán Trưởng Trưởng Phòng Kế Toán Hồ Chí Minh

30/01/2018

Phó Ban Tài Chính- Kế Toán Kiêm Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN N&G - Hà Nội

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

- Tham mưu, giúp việc Trưởng Ban trong công tác xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm Quản lý dòng tiền, cân đối thu chi đảm bảo hoạt động tài chính của công ty.
- Thực hiện công tác kế toán tổng hợp công ty thành viên trong hệ thống N&G Corp;
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng...

Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư

Kế Toán Quận Cầu Giấy Tài chính Kế toán tổng hợp Trưởng Phòng Kế Toán Hà Nội

23/01/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-