Tìm thấy 58 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Trưởng phòng hành chính nhân sự"

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

DNTN Vàng Bạc Đá Quý Trung Hiền Tiền Giang - Tiền Giang

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
24/07/2019

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Công Ty CP Xây Dựng U&I - Bình Dương

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
23/07/2019

Trưởng Phòng Nhân Sự

Công ty TNHH XNK Đại Dương Xanh - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
17/07/2019

Trưởng Bộ Phận Nhân Sự

Khách Sạn Như Minh - Đà Nẵng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
17/07/2019

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

TBS Logistics - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
16/07/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-