Tìm thấy 35 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Trưởng phòng hành chính nhân sự"

Human Resource Manager (Quantity 1)

CÔNG TY TNHH AN GIANG SAMHO - An Giang

CÔNG TY TNHH AN GIANG SAMHO

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Respond for supervising and implementing all HR Department activities
- Maintain and enhance the organization’s human resources by planning, implementing and evaluating employee relations and human resources policies, programs and practices.
- Oversee the selection & recruitment process
- Employee compensation & bene...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Hành chính Trưởng Phòng Trưởng phòng hành chính nhân sự

08/12/2017

TRƯỞNG PHÒNG TỔNG VỤ

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ - Tây Ninh

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Tổ chức kiểm soát công việc tuân thủ các quy định theo hệ thống tài liệu chất lượng ISO 9001 của công ty.
- Tổ chức kiểm soát công tác an toàn lao động, PCCN và vệ sinh công cộng trong toàn công ty.
- Tổ chức kiểm soát công tác an ninh trong và vòng ngoài toàn công ty và chi nhánh.
- Tổ chức kiểm soát đội xe, điều độ...

Môi trường / Xử lý chất thải, An Toàn Lao Động

Hành chính Trưởng Phòng Nhân sự Trưởng phòng hành chính nhân sự

08/12/2017

Trưởng / Phó Phòng HCNS (Sungroup Phú Quốc)

Sun Group - Kiên Giang

Sun Group

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Đảm bảo thực hiện tốt các chức năng của phòng ban bao gồm tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ. Hoạch định nhu cầu nhân sự, xây dựng và triển khai các kế hoạch tuyển dụng;
- Thực hiện các chính sách phúc lợi cho nhân viên.
- Thiết lập hệ thống tiêu chuẩn và áp dụng công nghệ quản trị nhân sự hiện đại vào việc ...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Tuyển Gấp Trưởng phòng hành chính nhân sự Kiên Giang

07/12/2017

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự Công Ty Con (Làm việc tại thủ đô Viêng Chăn - Lào)

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Nước Ngoài

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Mô tả công việc:
- Xây dựng chiến lược nhân sự toàn Công ty cho từng thời kỳ; Dự thảo và đệ trình kế hoạch nhân sự hàng năm; Đề xuất các phương án quản lý và phát triển nhân sự;
- Xây dựng các Quy chế, quy định, quy trình quản trị nhân sự, tuyển dụng và đào tạo.
- Xây dựng kế hoạch nhân sự chủ chốt, nhân sự tiềm năng...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự, Pháp lý / Luật

Tuyển dụng Nhân sự Trưởng phòng hành chính Trưởng phòng hành chính nhân sự Hành chính nhân sự

06/12/2017

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tiếp Vận Mê Kông - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Số lượng: 1
* Mô tả công việc:
- Xây dựng định hướng, chiến lược phát triển đơn vị do mình phụ trách phù hợp với từng giai đoạn phát triển chung của Công ty.
- Xây dựng định mức lao động phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Phòng.
- Tuyển dụng và đề xuất thực hiện thủ tục tuyển dụng theo quy định của Công ty và pháp lu...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Quận 7 Trưởng phòng hành chính nhân sự Hồ Chí Minh

05/12/2017

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hà Nội, Hà Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

Do nhu cầu mở rộng SXKD của Công ty CP Tam Kim cần tuyển 01 Trưởng phòng HCNS làm việc tại Nhà máy Hà Nam.
- Công tác tổ chức nhân sự, tuyển dụng, đào tạo của công ty
- Công tác lao động tiền lương, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, đánh giá hiệu quả công việc
- Công tác hành chính quản trị, công nghệ thông tin.
...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Tuyển dụng Hành chính Nhân sự Trưởng phòng hành chính Trưởng phòng hành chính nhân sự Hành chính nhân sự Hà Nội Hà Nam

04/12/2017

01 HR Manager (Trưởng Phòng Nhân Sự)

CÔNG TY TNHH GREEN TG - Tiền Giang

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Hoạch định và tổ chức các hoạt động của Phòng HCNS.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc về cơ cấu tổ chức Công ty.
- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho chiến lược kinh doanh của Công ty.
- Tham mưu, xây dựng cho Ban Giám đốc về việc chính sách tiền lương, các chế độ lao động theo đúng quy định của pháp luật....

Nhân sự

Trưởng Phòng Quản lý Nhân sự Trưởng phòng hành chính nhân sự Hành chính nhân sự Huyện Châu Thành tiền giang

30/11/2017

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ_Hà Nội

Công Ty Cổ Phần CN & TM Systech - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Nhiệm vụ quản lý:
- Lập kế hoạch nhân sự cho phòng HC-NS đảm bảo đủ nhân sự làm việc và hiệu quả;
- Phân công công việc cho nhân viên, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ và đánh giá kết quả thực hiện công việc của toàn thể công ty định kỳ hàng tháng;
- Quản lý và duy trì kỷ luật làm việc;
- Lập kế hoạch Đào tạo và phát triể...

Nhân sự

Trưởng Phòng Quản lý Nhân sự Huyện Nam Từ Liêm Trưởng phòng hành chính nhân sự Hành chính nhân sự Hà Nội

30/11/2017

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ

CÔNG TY TNHH THẢO HÀ - Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THẢO HÀ

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ tháng, quý, năm.
- Xây dựng các quy trình, qui định, chính sách, hệ thống đánh giá nhân sự, hiệu quả làm việc (KPI) liên quan đến HC_NS và cá chính sách liên quan đến nhân sự.
- Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và ch...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Quận Thủ Đức Trưởng Phòng Trưởng phòng hành chính nhân sự Hồ Chí Minh

29/11/2017

Phó Phòng Nhân Sự (Phụ Trách Tuyển Dụng) - Tuyển Gấp

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI - Hà Nội

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

Chịu trách nhiệm chính về công tác tuyển dụng của Tập đoàn bao gồm việc thực hiện các nhiệm vụ:
- Xây dựng kế hoạch và ngân sách tuyển dụng nhân sự theo định kỳ tháng/quý/năm.
- Trực tiếp xây dựng các phương pháp và các hình thức tuyển dụng cụ thể.
- Trực tiếp xây dựng các quy định, quy trình và các biểu mẫu liên quan ...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự, Pháp lý / Luật

Quận Hai Bà Trưng Tuyển dụng Tuyển Gấp Nhân sự Trưởng phòng hành chính Trưởng phòng hành chính nhân sự Hà Nội

25/11/2017

Phó Phòng Hành Chính Tổng Hợp ( Tuyển Gấp )

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI - Hà Nội

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

- Chịu mọi trách nhiệm về các công tác hành chính của Tập đoàn bao gồm (văn thư, lưu trữ, lễ tân, hội nghị, hậu cần, quản lý và theo dõi cấp phát VPP, CCDC…):
- Tiếp nhận và tổ chức phân công công việc cho nhân viên trong phòng.
- Giám sát, kiểm tra, hướng dẫn các nhân viên trong phòng thực hiện công việc đúng theo quy...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Quận Hai Bà Trưng Hành chính Tổng vụ Tuyển Gấp Trưởng phòng hành chính Trưởng phòng hành chính nhân sự Hành chính nhân sự Hà Nội

25/11/2017

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

CÔNG TY GIÀY BQ - Đà Nẵng

CÔNG TY GIÀY BQ

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty.
- Lập kế hoạch và triển khai tuyển dụng, đào tạo, chính sách phát triển nguồn nhân sự định kỳ năm, quý, hoặc tháng
- Xây dựng quy chế lương thưởng, chế độ phúc lợi, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, ...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Quận Thanh Khê Hành chính Trưởng Phòng Nhân sự Trưởng phòng hành chính nhân sự Hành chính nhân sự Đà Nẵng

25/11/2017

Phó Phòng Nhân sự

CÔNG TY CỔ PHẦN MASSCOM VIỆT NAM - Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN MASSCOM VIỆT NAM

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Phân công công việc cụ thể rõ ràng (MTCV)
- Có chế độ lập KH công việc và đánh giá kết quả hoàn thành công việc của nhân viên cấp dưới
- Có sự hỗ trợ, hướng dẫn để nhân viên hoàn thành tốt công việc chuyên môn
- Xây dựng Quy trình tuyển dụng chi tiết được phê duyệt
- Thực hiện đầy đủ theo Quy trình tuyển dụng đã được...

Nhân sự

Quận Thanh Xuân Phó phòng Nhân sự Trưởng phòng hành chính nhân sự Hành chính nhân sự Hà Nội

24/11/2017

Trưởng Phòng Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT COTEC (COTECLAND) - Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT COTEC (COTECLAND)

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Công tác hoạch định và tổ chức bộ máy nhân sự của Công ty
- Xây dựng cơ cấu bộ máy tổ chức phù hợp theo chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.
- Lập phương án quản lý và phát triển nguồn nhân lực, tham mưu cho ban Tổng giám đốc công tác thành lập, tổ chức sáp nhập, giải thể và quản lý chung về cơ cấu bộ máy nh...

Nhân sự, Pháp lý / Luật

Quận 4 Tuyển dụng Pháp chế Nhân sự Trưởng phòng hành chính nhân sự Hồ Chí Minh

24/11/2017

Trưởng/ Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

- Building the planing, goal of HRGA section;
- Controlling, monitoring all operation of HGRA section to catch up the goal;
- Submit BOD all HR policy (compensation, welfare) for suitable with acutual production and business of Company.
- Ensure the relationship between BOD and Employee, to catch up HRGA and Company go...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Trưởng Phòng Trưởng phòng hành chính nhân sự Hành chính nhân sự

22/11/2017

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ - Tây Ninh

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Mục tiêu công việc:
- Nghiên cứu và Hoạch định tài nguyên nhân sự. Tham mưu cho Tổng Giám đốc về công tác nhân sự phù hợp với sự phát triển của Công ty.
- Tuyển dụng nhân sự, đáp ứng nhu cầu của các phòng ban.
- Đảm bảo các công tác đào tạo được thực hiện đúng kế hoạch và chất lượng.
- Quản trị tiền lương và các chế ...

Nhân sự, Pháp lý / Luật, Quản lý điều hành

Nhân sự Trưởng phòng hành chính Trưởng phòng hành chính nhân sự

21/11/2017

HR MANAGER

CÔNG TY CP MAY THỂ THAO SÀI GÒN - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Theo dõi , xây dựng các chính sách cho nhân sự của công ty (lương, thưởng, đãi ngộ,…)
- Chăm sóc, trả lời các thắc mắc cho cán bộ công nhân viên công ty.
- Thực hiện các công việc liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN, hợp đồng lao động,… cho cán bô công nhân viên của công ty.
- Quản lý nhân sự hợp lý, hiệu quả.
- Thiết lập...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Quận 1 Nhân sự Trưởng phòng hành chính nhân sự Hành chính nhân sự

20/11/2017

Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự (Thanh Hóa)

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Hoạch định chiến lược phát triển nhân sự theo định hướng của Công ty, lập kế hoạch ngân sách hàng năm và tổ chức thực hiện.
- Chịu trách nhiệm trước BLĐ Công ty về lập kế hoạch, triển khai thực hiện các công việc nhằm tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, kinh ...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Trưởng phòng hành chính nhân sự

20/11/2017

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ ( Tuyển Gấp )

LYKOS KICK-FITNESS - Hà Nội

LYKOS KICK-FITNESS

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

* Công việc nhân sự:
* Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc về công tác xây dựng tổ chức bộ máy chính sách nhân sự bao gồm:
- Chủ trì lập kế hoạch nguồn nhân lực, phân tích nhu cầu nguồn nhân lực của doanh nghiêp
- Quản lý và triển khai công tác tuyển dụng;
- Quản lý và triển khai công tác đào tạo;
- Quản lý hồ sơ nhân sự...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Quận Đống Đa Trưởng phòng hành chính Trưởng phòng hành chính nhân sự Hà Nội

20/11/2017

Trưởng Phòng Nhân Sự - Human Resources Manager

APU - EDUCATIONAL DEVELOPMENT GROUP - Đà Nẵng

APU - EDUCATIONAL DEVELOPMENT GROUP

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

- The Human Resources Manager guides and manages the overall provision of Human Resources services, policies, and programs for the entire company.
- The major areas under the HR Manager’s directions are: The Human Resources Manager establishes and leads Human Resources practices and objectives that will provide an emp...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Tiếng Anh Quận Ngũ Hành Sơn Trưởng phòng hành chính nhân sự

20/11/2017

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự - 11916 ( Tiếng Nhật N1)

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH REERACOEN VIETNAM - Hà Nội

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH REERACOEN VIETNAM

1,000USD - 3,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

- Quản lý cán bộ hành chính
- Quản lý luân chuyển nhân viên
- quản lý căng tin
- Quản lý ký túc xá
- Chịu trách nhiệm tổ chức các sự kiện cho nhân viên như: Du lịch, tiệc, các giải thể thao
- Quản lý các vấn đề Trách nhiệm Xã hội (CSR)
- Hỗ trợ lãnh đạo Nhật Bản (xe buýt, nhà ở, giấy phép lao động,...)
- Quản lý sản xu...

Nhân sự, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Tiếng Nhật Hành chính Trưởng Phòng Tiếng Nhật N1 Nhân sự Trưởng phòng hành chính nhân sự Hành chính nhân sự

20/11/2017

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư MT Việt Nam - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư MT Việt Nam

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Xây dựng hệ thống, quy trình nhân sự, văn hoá doanh nghiệp.
- Xây dựng các chính sách đánh giá nhân viên, KPI
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đảm bảo kế hoạch tuyển dụng
- Giám sát thực hiện quy chế và các quy định về tiền lương, tiền thưởng, các chương trình ...

Nhân sự

Trưởng Phòng Trưởng phòng hành chính nhân sự

14/11/2017

Trưởng Phòng HCNS Làm Việc Tại Hưng Yên

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam - Hưng Yên

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
- Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty.
- Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
- Lập ngân sách nhân sự.
- Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của côn...

Nhân sự

Tuyển dụng Hành chính Đào tạo Nhân sự Trưởng phòng hành chính nhân sự Huyện Mỹ Hào Hưng Yên

13/11/2017

Trưởng / Phó Phòng Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Tuyển dụng:
- Lập và thực hiện tuyển dụng nhân sự công ty theo Biên bản giao việc.
- Phối hợp với Ban TGĐ và các bộ phận chuyên môn để phỏng vấn ứng viên cấp cao cho công ty.
- Kết hợp với bộ phận chuyên môn giao việc cho nhân viên tân tuyển và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.
* Hành chính:
- Xây dựng các q...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Quận Bình Thạnh Hành chính Phó phòng Quản lý Nhân sự Trưởng phòng hành chính Trưởng phòng hành chính nhân sự Hành chính nhân sự Hồ Chí Minh

06/12/2017

Trưởng Phòng Nhân Sự

Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Nhật Hồng - Lâm Đồng

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

* Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự:
- Giám sát, tư vấn quá trình tuyển dụng.
- Hoạch định chính sách về chế độ của công ty để thu hút nhân lực.
- Điều phối phòng nhân sự tham gia tuyển dụng các vị trí còn thiếu cho các phòng ban. 
* Đào tạo và phát triển:
- Xác định chiến lược phát triển của doanh nghiệp 
- Xây dựng buổ...

Nhân sự

Trưởng phòng hành chính nhân sự Lâm Đồng Thành Phố Đà Lạt.

06/12/2017

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Công Ty TNHH Triều Nhật - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Quản lý công tác tuyển dụng nhân sự của Công ty
- Hỗ trợ các hoạt động đào tạo nội bộ
- Quản lý giám sát hoạt động chấm công, tính lương, tính thưởng, công tác BHXH của toàn Công ty
- Theo dõi triển khai hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo tiêu chuẩn KPI
- Xây dựng, quản lý và thực hiện các chính sách nhân sự ...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Quận Hai Bà Trưng Trưởng phòng hành chính nhân sự

05/12/2017

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

CÔNG TY TNHH ASEA DAERYUN VINA - Thái Nguyên

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Thực hiện các công việc hành chính.
- Thực hiện các nghiệp vụ về quản trị nhân sự: theo dõi việc thực hiện nội quy, quy định của Công ty, quản lý tài liệu, BHXH... đảm bảo thực hiện đúng luật lao động Việt Nam
- Tuyển dụng: Nhận các đề xuất tuyển dụng của các bộ phận, lập kế hoạch tuyển dụng trình GĐ, tổ chức tuyển d...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Trưởng phòng hành chính nhân sự

30/11/2017

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

CÔNG TY TNHH HẢI VƯƠNG - Khánh Hòa

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Tham mưu Ban Giám đốc tổ chức bộ máy, xây dựng và kiện toàn hệ thống quy chế quản lý
- Nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ các phòng ban.
- Chủ trì và phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng và cải tiến chính sách phát triển nhân lực,đãi ngộ, lương thưởng, quy chế quản lý, nội quy, qu...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Trưởng Phòng Nhân sự Trưởng phòng hành chính nhân sự

30/11/2017

Trưởng Phòng Hành Chính – Nhân Sự

Công Ty CP Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Trường Sinh - Ninh Bình

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
- Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty.
- Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
- Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Trưởng Phòng Trưởng phòng hành chính nhân sự

20/11/2017

Trưởng Phòng Nhân Sự

CÔNG TY TNHH CN CHIA CHEN - Ninh Bình

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* TUYỂN DỤNG:
- Xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự theo định hướng phát triển của Công ty.
- Giám sát việc tuyển dụng
* ĐÀO TẠO:
- Quản lý các hoạt động đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với đặc điểm hoạt động của Công ty.
- Trưc tiếp tham gia đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho các cấp quản lý.
- Phát triể...

Nhân sự

Trưởng phòng hành chính nhân sự Ninh Bình

16/11/2017

Trưởng Phòng Hành Chính -Nhân Sự

Công Ty TNHH Phương Anh - Hưng Yên

10,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Xây dựng chiến lược nhân sự toàn Công ty cho từng thời kỳ; Dự thảo và đệ trình kế hoạch nhân sự hàng năm; Đề xuất các phương án quản lý và phát triển nhân sự;
- Xây dựng các Quy chế, quy định, quy trình quản trị nhân sự, tuyển dụng và đào tạo.
- Xây dựng kế hoạch nhân sự chủ chốt, nhân sự tiềm năng; Tổ chức thực hiện...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Hành chính Nhân sự Trưởng phòng hành chính nhân sự

13/11/2017

Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự

Công Ty CP Thiết Kế Và Trang Trí Nội Thất Norah - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Tham mưu cho HĐQT và TGĐ việc tái cơ cấu tổ chức sao cho phù hợp với sự phát triển của công ty.
- Phối hợp với các Trưởng đơn vị trong việc hoạch định nguồn nhân lực, đánh giá nhân viên, tuyển dụng và xây dựng các quy trình, quy chế… và các hoạt động khác liên quan đến sự phát triển của công ty.
- Xây dựng quy chế lư...

Nhân sự

Quận 1 Nhân sự Trưởng phòng hành chính nhân sự

11/11/2017

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

CÔNG TY TNHH SÁNG TÂM - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Quản lý điều hành nhân sự
- Phối hợp với các phòng ban trong công ty để lập kế hoạch nguồn nhân lực
- Xây dựng các hoạt động quản lý, đánh giá nguồn lực
- Xây dựng kế hoạch định biên nhân sự hàng năm
- Xây dựng chính sách lương, thưởng, phúc lợi, chính sách giữ người và các biện pháp khuyến khích người lao động
- The...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Quận Bình Tân Trưởng phòng hành chính nhân sự Hồ Chí Minh

10/11/2017

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công ty TNHH TMĐT Semtop Việt - Hà Nội

9,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Tham mưu, đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty
- Tổ chức xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định và giám sát việc chấp hành các qui định đó
- Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
- Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự định kỳ trong Công ty làm cơ sở xét tăng lươn...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Huyện Từ Liêm Trưởng phòng hành chính nhân sự

09/11/2017

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần ABC Việt Nam - Hưng Yên

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Quản lý công tác nhân sự : Tuyển dụng, đào tạo, chính sách chế độ, xử lý chấm dứt HĐLĐ.
- Công tác hành chính: Quản lý văn thư, nhà bếp, lái xe, nội quy quy chế công ty.
- Công tác an toàn vệ sinh môi trường.
- Công tác pháp chế (nếu có)
* Quyền lợi:
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy đinh hiện hành
- Được trang bị...

Nhân sự

Trưởng phòng hành chính nhân sự Hưng Yên

01/11/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-