Tìm thấy 13 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Trưởng phòng hành chính"

Phó Phòng Hành Chính Tổng Hợp

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI - Hà Nội

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

22/06/2018

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ - Tây Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

21/06/2018

Trưởng / Phó Phòng Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

19/06/2018

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Khánh Hòa

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

19/06/2018

Trưởng Phòng Hành Chính

Công Ty Thời Trang Eva De Eva - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

06/06/2018

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

04/06/2018

Giám Đốc Nhân Sự

Công Ty TNHH Vimag Hàng Hóa Quốc Tế - Hà Nội

Thương lượng | Điều hành cấp cao

30/05/2018

Trưởng Phòng Hành Chính

Công Ty Cổ phần Hyundai Thành Công Việt Nam - Hà Nội

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

18/06/2018

Chánh Văn Phòng - Lương 15 -20 Triệu

Tập Đoàn Khách Sạn A25 - Hà Nội

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

08/06/2018

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Công ty TNHH MTV 319.3 - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

07/06/2018

Trường/Phó phòng Hành Chính Tổng Hợp

Công Ty TNHH SUNEC - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

23/05/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-