Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Trưởng bộ phận thu mua"

Trưởng Bộ Phận Thu Mua (Sản Phẩm Thời Trang Thể Thao)

Công Ty Cổ Phần Couple Group - Hồ Chí Minh

20,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
22/10/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-