Tìm thấy 34 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Trợ lý giám đốc"

Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI - Hà Nội

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI

Cạnh tranh | Nhân viên

- Trợ lý trực tiếp cho Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh & Marketing trong các công việc hàng ngày, bao gồm: sắp xếp, tổ chức các cuộc họp, lịch gặp đối tác, lịch đi công tác,… Đóng vai trò là thư ký ghi biên bản cuộc họp.
- Hỗ trợ, giúp việc cho Phó Tổng Giám đốc trong các hoạt động liên quan đến công tác kinh do...

Thư ký / Hành chánh

Quận Hai Bà Trưng Trợ lý Trợ lý giám đốc Trợ lý quản lý Hà Nội

24/02/2018

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam) - Bình Định

Cạnh tranh | Nhân viên

- Hỗ trợ và theo sự hướng dẫn Giám Đốc Sản Xuất 
- Giám sát, theo dõi quản lí chất lượng, tiến độ sản xuất, phân tích và đánh giá hiệu quả sản xuất và trình
Giám Đốc Sản Xuất.
- Báo cáo hằng ngày với cấp trên về các vấn đề phát sinh trong sản xuất
- Sắp xếp, điều phối công nhân sản xuất đúng kế hoạch.
- Đảm bảo chất lư...

Thư ký / Hành chánh, Sản xuất / Vận hành sản xuất

Sản Xuất Trợ lý Trợ lý giám đốc TP Quy Nhơn

23/02/2018

Trợ Lý Giám Đốc Điều Hành - Khu Vực Miền Bắc

Hệ Thống Big C Việt Nam - Hà Nội

Hệ Thống Big C Việt Nam

Thương lượng | Nhân viên

* Trợ lý hành chính cho Giám đốc điều hành khối cửa hàng khu vực:

* Tổ chức và tham gia vào nội dung:
- Bảo đảm việc sắp xếp lịch làm việc cho Giám đốc khu vực
- Hỗ trợ Giám đốc khu vực trong công tác quản lý và điều hành
- Bảo đảm việc liên hệ sắp xếp các cuộc hẹn và hỗ trợ xây dựng quan hệ với đối tác bên ngoài khi ...

Thư ký / Hành chánh

Quận Cầu Giấy Trợ lý giám đốc Hà Nội

23/02/2018

TRỢ LÝ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG - Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Nhân viên

- Trợ lý trực tiếp cho BTGĐ
- Liên hệ và làm việc trực tiếp với đối tác dưới sự điều động hoặc ủy quyền của BTGĐ
- Giải quyết các công việc khác theo yêu cầu chỉ đạo trực tiếp của BGĐ
- Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động và hiệu quả hoạt động của thị trường đầu tư bất động sản, từ đó tham mưu cho Giám đốc về lĩnh v...

Thư ký / Hành chánh, Bất động sản

Quận Hải Châu Trợ lý giám đốc

21/02/2018

Trợ Lý Tổng Giám Đốc (Quản Lý Điều Hành)

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn NTD (NTD GROUP) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn NTD (NTD GROUP)

Thương lượng | Nhân viên

- Thực hiện các công việc trợ lý Giám đốc
- Tham mưu, hỗ trợ Giám đốc trong tất cả các công việc quản lý điều hành của Công ty.
- Thay mặt giám đốc xử lý và điều hành, chịu trách nhiệm một số công việc trong quyền hạn, khi Giám đốc vắng mặt.
- Những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.
- Công việc sẽ trao đổi ...

Thư ký / Hành chánh, Người nước ngoài

Quận 10 Quản lý Trợ lý giám đốc Trợ lý quản lý Hồ Chí Minh

12/02/2018

Supply Chain Manager - Thuận An, Bình Dương (Nhật + Anh)

CareerLink’s Client - Bình Dương

Hơn 1,200USD | Quản lý / Trưởng phòng

- Quản lý công việc của phòng Supply Chain. Nắm rõ công việc của bộ phận Kế hoạch SX, Thu mua, Dịch vụ Khách hàng, Xuất Nhập khẩu, Kho bãi.
- Nhiệm vụ triển khai kế hoạch sản xuất sao cho kịp đơn hàng và giảm thiểu tồn kho nhất. Nắm rõ được số lượng sản phẩm sản xuất mỗi ngày.
- Quản lý nhập/xuất nguyên vật liệu và thi...

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Tiếng Nhật Trợ lý Công ty Nhật Trợ lý giám đốc

09/02/2018

Thư Ký Tổng Giám Đốc (CN Miền Nam)

Công Ty Cổ Phần Korihome Việt Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Korihome Việt Nam

Thương lượng | Nhân viên

* Giúp việc cho Tổng Giám đốc:
- Sắp xếp, triển khai các chính sách, kế hoạch phát triển kinh doanh từ Tổng Giám đốc đến các bộ phận/phòng ban. Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc theo dõi, giám sát, đôn đốc các bộ phận/phòng ban trong việc triển khai các mục tiêu, kế hoạch đã được giao;
- Theo dõi và báo cáo tiến độ thực ...

Thư ký / Hành chánh, Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Thư ký Quận Bình Thạnh Hành chính Trợ lý giám đốc Hồ Chí Minh

07/02/2018

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN MASSCOM VIỆT NAM - Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN MASSCOM VIỆT NAM

Thương lượng | Nhân viên

- Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho CEO để phục vụ việc quản lý điều hành.
- Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các Phòng Ban và tổng hợp gửi lên CEO
- Biên phiên dịch tài liệu khi có yêu cầu
- Lưu giữ t...

Thư ký / Hành chánh

Tiếng Anh Quận Thanh Xuân Trợ lý Trợ lý giám đốc Hà Nội

07/02/2018

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT (Khối Kitchen)

Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp) - Hồ Chí Minh

Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

* Quản lý hoạt động Văn phòng và Xường sản xuất:
- Quản lý hoạt động của khối CPF dưới sự phân công của Giám đốc khối.
- Phối hợp với các phòng ban: Chi nhánh văn phòng ALC Hà Nội, Phòng dự án, Phòng kinh doanh, Phòng kế toán, Phòng thiết kế, Showroom Casta để triển khai công việc theo đơn đặt hàng.
- Chịu trách nhiệm,...

Xây dựng, Kiến trúc

Quận 2 Phó Giám Đốc Trợ lý Trợ lý giám đốc Hồ Chí Minh

07/02/2018

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ - Tây Ninh

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

Thương lượng | Nhân viên

- Hỗ trợ TGĐ trong các vấn đề đối nội và đối ngoại.
- Xử lý hồ sơ, soạn thảo văn bản, hợp đồng.
- Các công việc khác theo yêu cầu của TGĐ.

Thư ký / Hành chánh, Mới tốt nghiệp / Thực tập

Tiếng Anh Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Nhân Viên Văn Phòng Mới tốt nghiệp Trợ lý giám đốc Trợ lý quản lý

05/02/2018

TRỢ LÝ BAN GIÁM ĐỐC

Công Ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Bà Rịa - Vũng Tàu

Công Ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen

Thương lượng | Nhân viên

* Hỗ trợ việc cho Ban Giám đốc:
- Hỗ trợ việc cho Ban Giám đốc chỉ đạo và theo dõi việc lập và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của chương trình, tổ chức;
- Phối hợp với các đội và bộ phận để thực hiện và hoàn thành công việc được giao.
* Tổ chức sắp xếp lịch làm việc:
- Tiếp nhận, đăng ký lịch làm...

Thư ký / Hành chánh, Xuất nhập khẩu / Ngoại thương, Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Tiếng Anh Thư ký Hành chính Trợ lý Ngoại thương Trợ lý giám đốc Huyện Tân Thành Văn phòng

05/02/2018

Trợ Lý Giám Đốc Nhân Sự

Công ty Gianni Việt Nam - Hà Nội

Công ty Gianni Việt Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Hỗ trợ xây dựng những hạng mục quản trị hệ thống.
- Thực hiện triển khai các hạng mục Quản trị hệ thống
- Xây dựng/hướng dẫn/quy trình làm việc của phòng và theo dõi quản lý quy trình làm việc của các bộ phận khác.
- Triển khai/truyền thông các công việc trong phòng và các BP liên quan.
- Triển khai công tác đánh giá...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Quận Cầu Giấy Nhân sự Trợ lý giám đốc

01/02/2018

THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công Ty TNHH Green Vina - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

- Chuẩn bị phòng họp (hoa, bánh trái, nước,..)
- Quản lý sim điện thoại (sim trống) của công ty
- Thanh toán tiền gas, tivi,..cho khu KTX
- Nhận hồ sơ từ các phòng ban và trình ký TGĐ
- Nhận điện thoại và truyền đạt thông tin của sếp theo yêu cầu
- Làm báo cáo hàng ngày/ hàng thán...

Thư ký / Hành chánh

Tiếng Anh Thư ký Thị xã Thuận An Thư ký giám đốc Trợ lý giám đốc Bình Dương

01/02/2018

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC KINH DOANH (CCO)

Công ty Gianni Việt Nam - Hà Nội

Công ty Gianni Việt Nam

9VNĐ - 15VNĐ | Nhân viên

- Lập, triển khai thực hiện và quản lý lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác của Giám đốc Kinh Doanh;
- Lập biên bản cuộc họp của GĐKD với Ban lãnh đạo Công ty, các bộ phận liên quan;
- Xây dựng, cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin về kinh doanh, đối tác;
- Tổ chức và giám sát thực hiện các chỉ đạo công việc c...

Thư ký / Hành chánh

Quận Cầu Giấy Thời trang Trợ lý kinh doanh Trợ lý giám đốc

31/01/2018

Thư Ký Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh

Công Ty CP DV Và ĐT Đất Xanh Đông Nam Bộ - Hồ Chí Minh

Công Ty CP DV Và ĐT Đất Xanh Đông Nam Bộ

Cạnh tranh | Nhân viên

- Soạn thảo các thông báo, công văn, biên bản, hợp đồng hợp tác, đầu tư, quản lý dự án theo yêu cầu của GĐ.PTKD.
- Tổ chức, sắp xếp & quản lý lịch làm việc, lịch họp, các cuộc hẹn với đối tác, khách hàng cho GĐ.PTKD theo yêu cầu.
- Sắp xếp, lên lịch họp, thư ký các cuộc họp do GĐ.PTKD chủ trì.
- Tham gia cùng với GĐ.P...

Thư ký / Hành chánh, Bất động sản

Thư ký Quận 8 Trợ lý kinh doanh Trợ lý giám đốc

30/01/2018

Trợ Lý GĐ Chuỗi Cửa Hàng Bán Lẻ

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mắt Kính Ánh Rạng - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mắt Kính Ánh Rạng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

* Hỗ trợ kinh doanh
- Theo dõi doanh số, báo cáo doanh số
- Theo dõi tiến trình của các chương trinh khuyến mãi.
- Checklist công việc mở/đóng một cửa hàng
- Phối hợp với các bộ phận Brand, Set up để lên layout cho cửa hàng mới hoặc làm mới
- Nhận thông tin và cập nhật order POP cho chuỗi hệ thống
- Kiểm soát hàng hóa/...

Thư ký / Hành chánh, Bán lẻ / Bán sỉ

Quận 3 Trợ lý Trợ lý giám đốc Trợ lý quản lý Hồ Chí Minh

30/01/2018

Trợ Lý Giám Đốc Thi Công

Công Ty Cổ Phần AZB - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần AZB

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

- Duy trì và theo dõi công việc do Giám Đốc Thi công chỉ đạo nhằm đảm bảo các công việc được triển khai và thực hiện đúng tiến độ
- Hỗ trợ Giám Đốc Thi công các công việc ngoài công trường, tổ chức các công tác kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động trên công trình .
- Các Công việc chi tiết khác sẽ được trao đổi khi phỏng ...

Thư ký / Hành chánh

Tiếng Anh Quận 7 Trưởng nhóm Xây dựng Trợ lý giám đốc

29/01/2018

TRỢ LÝ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI VIỆC - Cần Thơ

20,000,000VNĐ | Nhân viên

Công ty Joblinks đang cần tuyển cho khách hàng là một Công ty dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam các vị trí sau:
* Vị trí: Trợ lý cho Phó Tổng Giám Đốc người Nhật
- Tổ chức các cuộc họp giao ban, hội nghị, hội thảo theo yêu cầu của Phó Tổng Giám đốc.
- Thường xuyên kiểm tra và trả lời email, các lại văn bản thư từ khác. S...

Thư ký / Hành chánh, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Tiếng Nhật Trợ lý Thư ký giám đốc Trợ lý giám đốc Cần Thơ

29/01/2018

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hưng Yên

TẬP ĐOÀN TECOMEN

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Tổng hợp báo cáo sản xuất hàng ngày của các xưởng, phân tích các vấn đề lớn trong ngày liên quan đến sản lượng/chất lượng/định mức/cycle time sản phẩm;
- Tính toán số lượng nhân sự cần thiết theo định mức/KHSX để các xưởng thực hiện đảm bảo năng suất lao động tối ưu;
- Phân tích các chi phí vật tư tiêu hao theo định ...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Sản xuất / Vận hành sản xuất, Hàng gia dụng

ISO Trợ lý Trợ lý giám đốc Quản lý sản xuất IE Hà Nội Hưng Yên KPIs 5S QC Tool

29/01/2018

Trợ Lý Giám Đốc Nhân Sự

Công ty Gianni Việt Nam - Hà Nội

Công ty Gianni Việt Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Hỗ trợ xây dựng những hạng mục quản trị hệ thống.
- Thực hiện triển khai các hạng mục Quản trị hệ thống
- Xây dựng/hướng dẫn/quy trình làm việc của phòng và theo dõi quản lý quy trình làm việc của các bộ phận khác.
- Triển khai/truyền thông các công việc trong phòng và các BP liên quan.
- Triển khai công tác đánh giá...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Quận Cầu Giấy Nhân sự Trợ lý giám đốc

26/01/2018

TRỢ LÝ BAN GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TM THIÊN PHONG - THÀNH CÔNG TAXI - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

- Xây dựng kế hoạch, lịch làm việc cho Công ty theo chỉ đạo của BLĐ
- Triển khai và theo dõi các hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt,
- Hỗ trợ BLĐ quản lý, kiểm soát đồng thời đốc thúc các đơn vị phòng ban thực hiện và hoàn thành các mục tiêu được giao.
- Giám sát và tổng hợp báo cáo quá trình tổ chức thực hiện c...

Thư ký / Hành chánh

Quận Long Biên Trợ lý giám đốc

22/02/2018

Trợ Lý Tổng Giám Đốc (Chỉ Tuyển Nam)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế Đại Bảo - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Giúp việc cho TGĐ trong việc theo dõi việc lập và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch
- Tổ chức sắp xếp lịch làm việc
- Chuẩn bị tài liệu, ghi chép trong cuộc họp với đối tác tại Trụ sở chính và các chi nhánh
- Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn
QUYỀN LỢI:
- Mức lương: Thỏa thuận (Mức lương được...

Thư ký / Hành chánh

Quận Hà Đông Trợ lý giám đốc

21/02/2018

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Công Ty Cổ Phần Trần Doãn - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Hỗ trợ Phiên dịch/giao dịch bằng tiếng Anh cho TGĐ làm việc với đối tác nước ngoài.
- Hỗ trợ TGĐ và trực tiếp thực hiện công tác đối nội/ đối ngoại, các buổi gặp gỡ, giao thương với đối tác, khách hàng.
- Biết lập kế hoạch và triển khai kế hoạch theo yêu cầu phát triển kinh doanh của công ty.
- Giúp TGĐ quản lý thời ...

Thư ký / Hành chánh

Tiếng Anh Quận Tân Phú Trợ lý giám đốc Hồ Chí Minh

01/02/2018

Trợ Lý Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ MIỀN NAM - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

- Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp.
- Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu cúa Giám đốc.
- Hỗ trợ Giám đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, gặp gỡ, trao đổi, đàm phán công việc với các đối tác.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi rõ hơn trong buổi phỏng vấn....

Thư ký / Hành chánh

Nhân Viên Văn Phòng Huyện Bình Chánh Thư ký giám đốc Trợ lý giám đốc HCM

01/02/2018

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC ( Tiếng Anh - Tiếng Trung )

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ATO - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Thông dịch, biên dịch cho Giám đốc trong công tác đối ngoại, quan hệ giao dịch với các đối tác nước ngoài.
- Chịu trách nhiệm đàm phán, giao dịch, trao đổi với đối tác nước ngoài theo sự chỉ đạo của Giám đốc.
- Dịch và soạn thảo các tài liệu văn bản bằng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Việt theo yêu cầu và lưu trữ cá...

Thư ký / Hành chánh, Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Tiếng Anh Quận Cầu Giấy Trợ lý Trợ lý kinh doanh Trợ lý giám đốc Trợ lý quản lý

01/02/2018

Trợ Lý Giám Đốc

Công Ty CP Đá Ốp Lát Và Xây Dựng Hà Nội - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Tiếp nhận, rà soát, tổng hợp các văn bản, báo cáo từ các bộ phận, đơn vị trực thuộc. Xin ý kiến và trình Giám đốc phê duyệt.
- Giúp Giám đốc kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, quy trình làm việc của các phòng ban, đơn vị trực thuộc trong công ty.
- Truyền đạt thông tin của Giám đốc cho các bộ phận, đơn vị theo yêu ...

Thư ký / Hành chánh

Quận Hà Đông Trợ lý giám đốc

30/01/2018

Trợ Lý Tổng Giám Đốc ( Tiếng Trung )

Công Ty TNHH Điều Hòa Gree (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Chuẩn bị các tài liệu phù hợp, cần thiết theo yêu cầu của Ban Giám đốc;
- Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, theo dõi công văn, tờ trình, báo cáo... từ các đơn vị trình lên Ban Giám đốc và từ Ban Giám đốc trả ra. Lưu trữ (file cứng và file mềm) và bảo mật các thông tin đó trước khi trả về cho đơn vị.
- Lập và tổng hợp bá...

Thư ký / Hành chánh, Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Quận 11 Trợ lý giám đốc Hồ Chí Minh

29/01/2018

Trợ Lý Giám Đốc

Công Ty Cổ Phần TVC360 - Hà Nội

3,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

- Giúp việc cho Giám đốc Chương trình
- Giúp việc cho Giám đốc chỉ đạo và theo dõi việc lập và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của chương trình, tổ chức.
- Phối hợp với các đội và bộ phận để thực hiện và hoàn thành công việc được giao.
- Giúp Giám đốc theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, t...

Thư ký / Hành chánh

Quận Cầu Giấy Trợ lý Hành chánh Trợ lý giám đốc

24/01/2018

TRỢ LÝ BAN GIÁM ĐỐC

Công Ty CP Đầu Tư Giáo Dục Balo - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Mới đi làm

- Xử lý hồ sơ, soạn thảo văn bản, hợp đồng;
- Theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả theo dõi việc thực hiện các quyết định của BGĐ;
- Tiếp nhận, rà soát công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng/bộ phận, đơn vị trực thuộc xin ý kiến trình BGĐ phê duyệt;
- Truyền đạt thông tin của BGĐ tới...

Thư ký / Hành chánh, Mới tốt nghiệp / Thực tập

Quận 10 Trợ lý giám đốc Hồ Chí Minh

23/01/2018

TRỢ LÝ BAN GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TM THIÊN PHONG - THÀNH CÔNG TAXI - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

- Xây dựng kế hoạch, lịch làm việc cho Công ty theo chỉ đạo của BLĐ
- Triển khai và theo dõi các hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt,
- Hỗ trợ BLĐ quản lý, kiểm soát đồng thời đốc thúc các đơn vị phòng ban thực hiện và hoàn thành các mục tiêu được giao.
- Giám sát và tổng hợp báo cáo quá trình tổ chức thực hiện c...

Thư ký / Hành chánh

Quận Long Biên Trợ lý giám đốc

22/01/2018

Trợ Lý Giám Đốc Biết Tiếng Hoa

Công Ty TNHH FORNIX - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Phiên dịch cho giám đốc.
- Sắp xếp lịch làm việc cho Giám Đốc
- Dịch tài liệu từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.
- Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
* Quyền lợi:
- Các chế độ lương, thưởng theo quy định của Công ty.
- Được tham gia BHXH, BHYT,BHTN.
- Môi trường làm việc năng động, ổn định, lâu dài và thân...

Thư ký / Hành chánh, Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Thư ký Quận 6 Trợ lý Trợ lý giám đốc Hồ Chí Minh phiên dịch tiếng Hoa

19/01/2018

Trợ Lý Giám Đốc Tiếng Trung

Công ty TNHH TM Quốc Tế Vũ TÍn - Bình Định

Cạnh tranh | Mới đi làm

- Biên phiên dịch cho giám đốc khi yêu cầu
- Trợ giúp giám đốc trong quá trình điều hành, quản lí công ty
- Làm thủ tục xuất nhập khẩu
- Liên hệ khách hàng,hỗ trợ khách hàng
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn

Thư ký / Hành chánh, Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Trợ lý Trợ lý giám đốc

18/01/2018

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Hue Riverside Boutique Resort & Spa - Thừa Thiên - Huế

Cạnh tranh | Nhân viên

- Giải quyết các vấn đề phát sinh với khách hàng
- Thay mặt giám đốc quản lý, giám sát điều hành hoạt động của nhân viên cơ sở
- Quản lý cơ sở vật chất và đề xuất thực hiện các công tác nâng cấp hạ tầng, quảng bá hình ảnh và chăm sóc khách hàng
- Quản lý thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty, thực hiện các đề xuất,...

Thư ký / Hành chánh, Khách sạn / Du lịch

Khách sạn Trợ lý Trợ lý giám đốc Thành phố Huế

12/01/2018

Trợ Lý Giám Đốc

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vạn Đắc Phúc - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

- Trợ giúp Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
- Tiếp nhận, tổng hợp, quản lý thông tin và hồ sơ của khách hàng theo quy định của Phòng kinh doanh.
- Trợ giúp thực hiện các chiến lược kinh doanh của công ty bằng cách đảm bảo các quyết định chỉ dẫn của Giám đốc và nghiêm chỉnh thực hiện.
- Trong một số ...

Thư ký / Hành chánh

Quận Cầu Giấy Trợ lý giám đốc Hà Nội

11/01/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-