Tìm thấy 45 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Trợ lý giám đốc"

Thư Ký/ Trợ Lý Giám Đốc

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bắc Ninh

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

22,000,000VNĐ - 27,000,000VNĐ | Nhân viên

- Giúp Giám đốc theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả theo dõi việc thực hiện các quyết định của Giám đốc.
- Tiếp nhận, rà soát công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng/bộ phận, đơn vị trực thuộc xin ý kiến trình Giám đốc phê duyệt.
- Truyền đạt thông tin của Tổng Giám đốc tới các phòng...

Thư ký / Hành chánh

Thư ký Trợ lý giám đốc

08/12/2017

Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc

Công Ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế (Itecom JSC) - Hà Nội

Công Ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế (Itecom JSC)

Cạnh tranh | Quản lý cấp cao

- Cập nhật tình hình hoạt động các đơn vị khối công trường, kỹ thuật, thanh quyết toán báo cáo Phó TGĐ;
- Đôn đốc các phòng/ban hoàn thành công việc theo kế hoạch;
- Tham mưu cho Phó TGĐ phương án nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị;
- Sắp xếp các cuộc họp theo yêu cầu công việc;
- Thực hiện các công việc khác theo ...

Thư ký / Hành chánh

Quận Thanh Xuân Trợ lý Trợ lý giám đốc

08/12/2017

Chuyên Viên Phòng Phó Tổng - Vice President Specialist

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

SHYANG HUNG CHENG

Thương lượng | Nhân viên

* Project Management
- Regularly handle 1 or more improvement/kaizen project
- Analyst SWOT and make PDCA
- Monthly report project timeline to manager
* In charge of Future talent program
- Work independently on VP Office, focus on project management
- Monthly/ quarterly rotate to multiple departments to join Job orien...

Thư ký / Hành chánh

Thị xã Thuận An Trợ lý giám đốc Bình Dương

08/12/2017

Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc (Tuyển Gấp)

Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu - Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu

Cạnh tranh | Nhân viên

- Phiên dịch tiếng Hàn cho Giám đốc người Hàn Quốc
- Soạn thảo văn bản, giấy tờ theo yêu cầu của Giám đốc
- Quản lý và sắp xếp lịch làm việc của Giám đốc
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu
* Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Thư ký / Hành chánh, Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Tiếng Hàn Quốc Phiên Dịch Quận Đống Đa Siêu Thị Trợ lý Biên dịch Tuyển Gấp Trợ lý giám đốc Trợ lý quản lý Hà Nội

07/12/2017

Thư ký Chủ Tịch HĐQT

Công Ty Cổ Phần Eurowindow Holding - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Eurowindow Holding

Thương lượng | Nhân viên

- Làm đầu mối liên lạc giữa Chủ tịch HĐQT và thành viên liên quan
- Sắp xếp các cuộc họp Hội đồng Quản trị (định kỳ hàng quý hoặc họp đột xuất)
- Tập hợp thông tin từ các Phòng ban để chuẩn bị tài liệu họp của Chủ tịch HĐQT
- Tham dự và thư ký cuộc họp giữa Chủ tịch HĐQT với các đối tác.
- Hỗ trợ Hội đồng quản trị tron...

Thư ký / Hành chánh

Trợ lý Trợ lý giám đốc tiếng Nga

07/12/2017

Assistant Brand Manager (Godiva)

Xuan An Style., Co Ltd - Hồ Chí Minh

Xuan An Style., Co Ltd

Thương lượng | Nhân viên

* Work closely with Logistic team for all importing issues
- Research markets and study the company’s brand.
- Present and execute creative ideas for marketing activities to Brand Manager.
- Help develop and optimize marketing campaigns (product launching and promotion) and present to Brand Manager.
- Coordinate with M...

Thư ký / Hành chánh

Quận 1 Trợ lý Trợ lý giám đốc

05/12/2017

TRỢ LÝ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG - Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Nhân viên

- Trợ lý trực tiếp cho BTGĐ
- Liên hệ và làm việc trực tiếp với đối tác dưới sự điều động hoặc ủy quyền của BTGĐ
- Giải quyết các công việc khác theo yêu cầu chỉ đạo trực tiếp của BGĐ
- Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động và hiệu quả hoạt động của thị trường đầu tư bất động sản, từ đó tham mưu cho Giám đốc về lĩnh v...

Thư ký / Hành chánh

Quận Hải Châu Trợ lý Trợ lý giám đốc

05/12/2017

Thư Ký Tổng Giám Đốc (CN Miền Nam)

Công Ty Cổ Phần Korihome Việt Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Korihome Việt Nam

Thương lượng | Nhân viên

* Giúp việc cho Tổng Giám đốc:
- Sắp xếp, triển khai các chính sách, kế hoạch phát triển kinh doanh từ Tổng Giám đốc đến các bộ phận/phòng ban. Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc theo dõi, giám sát, đôn đốc các bộ phận/phòng ban trong việc triển khai các mục tiêu, kế hoạch đã được giao;
- Theo dõi và báo cáo tiến độ thực ...

Thư ký / Hành chánh, Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Thư ký Quận Bình Thạnh Hành chính Trợ lý giám đốc Hồ Chí Minh

05/12/2017

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Hà Nội

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P

Thương lượng | Nhân viên

- Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, họp đột xuất, hội nghị, hội thảo, tiếp khách trong và ngoài nước theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
- Làm lễ tân, văn thư, đón tiếp khách, sắp xếp lịch làm việc cho Tổng Giám đốc. 
- Tiếp nhận, xử lý và trả lời các đơn thư khiếu nại tố cáo theo chỉ thị của Tổng Giám đốc.
- Chuyển t...

Thư ký / Hành chánh

Quận Long Biên Trợ lý Trợ lý giám đốc

05/12/2017

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ - Tây Ninh

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

Thương lượng | Nhân viên

- Hỗ trợ TGĐ trong các vấn đề đối nội và đối ngoại.
- Xử lý hồ sơ, soạn thảo văn bản, hợp đồng.
- Các công việc khác theo yêu cầu của TGĐ.

Thư ký / Hành chánh, Mới tốt nghiệp / Thực tập

Tiếng Anh Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Nhân Viên Văn Phòng Mới tốt nghiệp Trợ lý giám đốc Trợ lý quản lý

05/12/2017

Trợ Lý Giám Đốc - 11875 ( Tiếng Nhật N2)

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH REERACOEN VIETNAM - Hải Dương

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH REERACOEN VIETNAM

500USD - 1,000USD | Nhân viên

- Hỗ trợ và làm việc dưới sự giám sát của giám đốc người Nhật Bản
- Dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Nhật và người lại
- Lập kế hoạch cho Giám đốc
Địa điểm làm việc : KCN Nam Sách - Hải Dương

Thư ký / Hành chánh, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Tiếng Nhật Trợ lý giám đốc Hải Dương N2

04/12/2017

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

CÔNG TY TNHH LAFIEN VINA - Đà Nẵng

Thương lượng | Nhân viên

- Sắp xếp công việc và quản lý công nhân sản xuất
- Các công việc khác liên quan
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Thư ký / Hành chánh, Sản xuất / Vận hành sản xuất

Sản Xuất Quận Liên Chiểu Trợ lý Trợ lý giám đốc Đà Nẵng

01/12/2017

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hà Nội, Hưng Yên

TẬP ĐOÀN TECOMEN

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Tổng hợp báo cáo sản xuất hàng ngày của các xưởng, phân tích các vấn đề lớn trong ngày liên quan đến sản lượng/chất lượng/định mức/cycle time sản phẩm;
- Tính toán số lượng nhân sự cần thiết theo định mức/KHSX để các xưởng thực hiện đảm bảo năng suất lao động tối ưu;
- Phân tích các chi phí vật tư tiêu hao theo định ...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Sản xuất / Vận hành sản xuất, Hàng gia dụng

ISO Trợ lý giám đốc Quản lý sản xuất IE Hà Nội Hưng Yên KPIs 5S QC Tool

29/11/2017

Trợ Lý Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN MASSCOM VIỆT NAM - Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN MASSCOM VIỆT NAM

Thương lượng | Nhân viên

- Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho CEO để phục vụ việc quản lý điều hành.
- Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các Phòng Ban và tổng hợp gửi lên CEO
- Biên phiên dịch tài liệu khi có yêu cầu
- Lưu giữ t...

Thư ký / Hành chánh

Tiếng Anh Quận Thanh Xuân Trợ lý Trợ lý giám đốc Hà Nội

29/11/2017

Trợ Lý Giám Đốc Chi Nhánh Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL - Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

Thương lượng | Nhân viên

- Tham mưu cho BGĐ trong việc triển khai và thực hiện các chiến lược phát triển Công ty.
- Giám sát hiệu quả hoạt động của khối kinh doanh để làm việc với quản lý nhãn hàng thông qua việc phân tích hiệu quả của các hoạt động marketing, promotion… và các chi phí liên quan.
- Phối hợp với PRMKT team của Công ty để thực ...

Thư ký / Hành chánh, Thời trang

Quận Hoàn Kiếm Thời trang Trợ lý giám đốc

29/11/2017

NHÂN VIÊN KINH DOANH : SL 03

BB Smart Decoration Co., Ltd - Hồ Chí Minh

BB Smart Decoration Co., Ltd

Thương lượng | Nhân viên

- Tiếp cận, làm việc các khách hàng có nhu cầu trong việc trang trí nội thất (chung cư, biệt thự, vila)
- Quan hệ chăm sóc khách hàng, khai thác dự án và thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng mang doanh số về cho Cty.
- Hỗ trợ các phòng ban chuyên môn trong việc kết nối và xử lý thông tin giữa khách hàng và Cty trong ...

Bán hàng, Nội thất / Ngoại thất

Tiếng Anh Quận 2 Trợ lý Quản trị kinh doanh Trợ lý giám đốc

29/11/2017

Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI - Hà Nội

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI

Cạnh tranh | Nhân viên

- Trợ lý trực tiếp cho Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh & Marketing trong các công việc hàng ngày, bao gồm: sắp xếp, tổ chức các cuộc họp, lịch gặp đối tác, lịch đi công tác,… - Đóng vai trò là thư ký ghi biên bản cuộc họp.
- Hỗ trợ, giúp việc cho Phó Tổng Giám đốc trong các hoạt động liên quan đến công tác kinh ...

Thư ký / Hành chánh

Quận Hai Bà Trưng Trợ lý Trợ lý giám đốc Trợ lý quản lý Hà Nội

27/11/2017

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC KINH DOANH (CCO)

Công ty Gianni Việt Nam - Hà Nội

Công ty Gianni Việt Nam

9VNĐ - 15VNĐ | Nhân viên

- Lập, triển khai thực hiện và quản lý lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác của Giám đốc Kinh Doanh;
- Lập biên bản cuộc họp của GĐKD với Ban lãnh đạo Công ty, các bộ phận liên quan;
- Xây dựng, cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin về kinh doanh, đối tác;
- Tổ chức và giám sát thực hiện các chỉ đạo công việc c...

Thư ký / Hành chánh

Quận Cầu Giấy Thời trang Trợ lý kinh doanh Trợ lý giám đốc

24/11/2017

Trợ Lý Giám Đốc Nhân Sự

Công ty Gianni Việt Nam - Hà Nội

Công ty Gianni Việt Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Hỗ trợ xây dựng những hạng mục quản trị hệ thống.
- Thực hiện triển khai các hạng mục Quản trị hệ thống
- Xây dựng/hướng dẫn/quy trình làm việc của phòng và theo dõi quản lý quy trình làm việc của các bộ phận khác.
- Triển khai/truyền thông các công việc trong phòng và các BP liên quan.
- Triển khai công tác đánh giá...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Quận Cầu Giấy Nhân sự Trợ lý giám đốc

24/11/2017

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Công Ty Cổ Phần M2 Việt Nam - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần M2 Việt Nam

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Hỗ trợ GĐKD trong việc triển khai, thực hiện các công việc/ các dự án liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty;
- Tham mưu, tư vấn, giúp việc trực tiếp cho GĐKD trong công tác quản trị và điều hành kinh doanh;
- Sắp xếp các cuộc họp, lịch làm việc của GĐKD với khách hàng/ đối tác/ các phòng ban;
- Kiểm soát, th...

Thư ký / Hành chánh, Bán lẻ / Bán sỉ

Quận Ba Đình Trợ lý Ngoại thương Trợ lý giám đốc

24/11/2017

Trợ Lý Tổng Giám Đốc (Tiếng Anh)

Công Ty Cổ Phần Điện Trường Giang - Đà Nẵng

Cạnh tranh | Nhân viên

* Trợ lý cho Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực thuộc ngành sản xuất, kinh doanh tại nhà máy đạt tiêu chuẩn Châu Âu chuyên sản xuất các thiết bị Điện với quy mô trên 1500 cán bộ công nhân viên:
* Giúp việc cho Tổng Giám đốc :
- Giúp việc cho Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo, theo dõi việc lập và triển khai thực hiện
chư...

Thư ký / Hành chánh

Tiếng Anh Quận Liên Chiểu Trợ lý Điện tử Điện Trợ lý giám đốc

23/11/2017

Trợ Lý Giám Đốc (tiếng Nhật N2) - HCM

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

20,000,000VNĐ | Nhân viên

- Hỗ trợ Giám Đốc trong việc chỉ đạo, theo dõi lập và triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động của công ty.
- Phối hợp với các Bộ phận khác để thực hiện và hoàn thành công việc.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả theo dõi việc thực hiện của quyết định của Giám Đốc.
- Biên dịch tài liệu, công văn, hồ sơ liên quan.
- Hỗ trợ ...

Thư ký / Hành chánh, Bất động sản, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Tiếng Nhật Công ty Nhật Tiếng Nhật N2 Trợ lý giám đốc

23/11/2017

Planning Manager - Thuận An, Bình Dương (Nhật + Anh)

CareerLink’s Client - Bình Dương

2,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

- Quản lý công việc của phòng Kế Hoạch, Thu mua, Dịch vụ Khách hàng, Xuất Nhập khẩu, Kho bãi.
- Nhiệm vụ triển khai kế hoạch sản xuất sao cho kịp đơn hàng và giảm thiểu tồn kho nhất. Nắm rõ được số lượng sản phẩm sản xuất mỗi ngày.
- Quản lý nhập/xuất nguyên vật liệu và thiết bị văn phòng sao cho đáp ứng hoạt động sản ...

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Vật tư / Mua hàng, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Tiếng Nhật Trợ lý Công ty Nhật Trợ lý giám đốc

23/11/2017

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Công ty Gianni Việt Nam - Hà Nội

Công ty Gianni Việt Nam

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

* Hỗ trợ xây dựng Hệ thống quản trị nhân sự
- Hỗ trợ xây dựng những hạng mục quản trị hệ thống.
- Thực hiện triển khai các hạng mục Quản trị hệ thống
- Hỗ trợ xây dựng/hướng dẫn/quy trình làm việc của phòng và theo dõi quản lý quy trình làm việc của các bộ phận khác.
- Triển khai/truyền thông các công việc trong phòng ...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Quận Cầu Giấy Trợ lý Nhân sự Trợ lý giám đốc

22/11/2017

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Công Ty CP Hạ Tầng Viễn Thông CMC - Hà Nội

Công Ty CP Hạ Tầng Viễn Thông CMC

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

- Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho CEO để phục vụ việc quản lý điều hành.
- Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của CEO
- Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các Phòng Ban và tổn...

Thư ký / Hành chánh

Tiếng Anh Quận Cầu Giấy Trợ lý Trợ lý giám đốc Hà Nội

22/11/2017

Urgent_Trợ lý Tổng Giám Đốc (Chỉ tuyển nam)

Công Ty Cổ Phần Expertrans Toàn Cầu - Hà Nội

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thay mặt Tổng Giám đốc làm việc với các phòng ban, là cầu nối giữa Tổng Giám đốc với các phòng ban
- Tổng hợp, đánh giá và lập báo cáo hoạt động của tất cả các phòng ban, đặc biệt là Phòng Sales & Marketing
- Hỗ trợ Tổng Giám đốc về các vấn đề đối nội, đối ngoại.
- Thực hiện các công việc hành chính như chỉnh sửa văn...

Thư ký / Hành chánh

Tiếng Anh Thư ký Quận Đống Đa Trợ lý giám đốc

22/11/2017

Assistant Brand Manager

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN TOÀN PHÁT - Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN TOÀN PHÁT

14,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Nhân viên

A. Hoạch định chiến lược Marketing và Quản lý truyền thông thương hiệu
- Hỗ trợ Brand manager trong việc phân tích, theo dõi xu hướng thị trường, nghiên cứu thói quen người dùng, phân khúc sản phẩm, xác định định vị, ý tưởng, thông điệp cho nhãn hàng.
Phân tích điểm mạnh / điểm yếu của thương hiệu, cơ hội phát triển so...

Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại, Bán hàng

Trợ lý kinh doanh Trợ lý giám đốc

21/11/2017

Trợ Lý Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị (Tiếng Anh)

Công Ty Cổ Phần Sóng Việt - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Sóng Việt

Thương lượng | Nhân viên

* Mô tả công việc:
- Trợ giúp Chủ tịch trong việc triển khai, thực hiện các công việc, dự án liên quan đến hoạt động chung của công ty
- Tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Chủ tịch đẻ giám sát, đôn đốc việc lập và triển khai kế hoạch, các chương trình hành động của Chủ tịch HĐQT.
- Tổ chức các hoạt động như sắp xếp các ...

Thư ký / Hành chánh

Tiếng Anh Quận Tân Bình Hành chính Trợ lý Trợ lý giám đốc

20/11/2017

THƯ KÝ/ TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Công ty TNHH MTV 319.3 - Hồ Chí Minh

Công ty TNHH MTV 319.3

Thương lượng | Nhân viên

- Phối hợp với các Trưởng phòng ban/ bộ phận để thực hiện và hoàn thành công việc được giao.
- Giúp Giám đốc theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả theo dõi việc thực hiện các quyết định của Giám đốc.
- Tiếp nhận, rà soát công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng/bộ phận, đơn vị trực thuộ...

Thư ký / Hành chánh, Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Quận Tân Bình Trợ lý Thư ký văn phòng Thư ký giám đốc Trợ lý giám đốc Trợ lý quản lý Hồ Chí Minh

20/11/2017

Thư Ký Chủ Tịch (Mức Lương: 20 - 25 Triệu)

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MỸ VĂN - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

* Mô tả công việc
- Chuẩn bị lịch họp kèm tài liệu cần thiết cho mỗi cuộc họp
- Truyền đạt, triển khai công việc từ Chủ Tịch đến các phòng ban liên quan
- Theo dõi tiến độ dự án với khách hàng, nhà cung cấp, tiến độ giao hàng
- Nắm bắt nội dung các hợp đồng kinh doanh
- Theo dõi, nắm tiến độ ...

Thư ký / Hành chánh

Thư ký Quận 2 Hành chính Thư ký giám đốc Trợ lý giám đốc

16/11/2017

Trợ Lý Giám Đốc

Công Ty Cổ Phần TVC360 - Hà Nội

3,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

- Giúp việc cho Giám đốc Chương trình
- Giúp việc cho Giám đốc chỉ đạo và theo dõi việc lập và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của chương trình, tổ chức.
- Phối hợp với các đội và bộ phận để thực hiện và hoàn thành công việc được giao.
- Giúp Giám đốc theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, t...

Thư ký / Hành chánh

Quận Cầu Giấy Trợ lý Hành chánh Trợ lý giám đốc

09/12/2017

Trợ Lý Giám Đốc Biết Tiếng Hoa

Công Ty TNHH FORNIX - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Phiên dịch cho giám đốc.
- Sắp xếp lịch làm việc cho Giám Đốc
- Dịch tài liệu từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.
- Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
* Quyền lợi:
- Các chế độ lương, thưởng theo quy định của Công ty.
- Được tham gia BHXH, BHYT,BHTN.
- Môi trường làm việc năng động, ổn định, lâu dài và thân...

Thư ký / Hành chánh, Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Thư ký Quận 6 Trợ lý Trợ lý giám đốc Hồ Chí Minh phiên dịch tiếng Hoa

08/12/2017

TRỢ LÝ BAN GIÁM ĐỐC

Công Ty CP Đầu Tư Giáo Dục Balo - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Mới đi làm

- Xử lý hồ sơ, soạn thảo văn bản, hợp đồng;
- Theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả theo dõi việc thực hiện các quyết định của BGĐ;
- Tiếp nhận, rà soát công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng/bộ phận, đơn vị trực thuộc xin ý kiến trình BGĐ phê duyệt;
- Truyền đạt thông tin của BGĐ tới...

Thư ký / Hành chánh, Mới tốt nghiệp / Thực tập

Quận 10 Trợ lý giám đốc Hồ Chí Minh

08/12/2017

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Công Ty Cổ Phần Trần Doãn - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Hỗ trợ Phiên dịch/giao dịch bằng tiếng Anh cho TGĐ làm việc với đối tác nước ngoài.
- Hỗ trợ TGĐ và trực tiếp thực hiện công tác đối nội/ đối ngoại, các buổi gặp gỡ, giao thương với đối tác, khách hàng.
- Biết lập kế hoạch và triển khai kế hoạch theo yêu cầu phát triển kinh doanh của công ty.
- Giúp TGĐ quản lý thời ...

Thư ký / Hành chánh

Tiếng Anh Quận Tân Phú Trợ lý giám đốc Hồ Chí Minh

06/12/2017

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC ( Tiếng Anh - Tiếng Trung )

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ATO - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Thông dịch, biên dịch cho Giám đốc trong công tác đối ngoại, quan hệ giao dịch với các đối tác nước ngoài.
- Chịu trách nhiệm đàm phán, giao dịch, trao đổi với đối tác nước ngoài theo sự chỉ đạo của Giám đốc.
- Dịch và soạn thảo các tài liệu văn bản bằng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Việt theo yêu cầu và lưu trữ cá...

Thư ký / Hành chánh, Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Tiếng Anh Quận Cầu Giấy Trợ lý Trợ lý kinh doanh Trợ lý giám đốc Trợ lý quản lý

05/12/2017

Trợ Lý Giám Đốc Tiếng Trung

Công ty TNHH TM Quốc Tế Vũ TÍn - Bình Định

Cạnh tranh | Nhân viên

- Biên phiên dịch cho giám đốc khi yêu cầu
- Trợ giúp giám đốc trong quá trình điều hành, quản lí công ty
- Làm thủ tục xuất nhập khẩu
- Liên hệ khách hàng,hỗ trợ khách hàng
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn

Thư ký / Hành chánh, Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Trợ lý Trợ lý giám đốc

01/12/2017

TRỢ LÝ BAN GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TM THIÊN PHONG - THÀNH CÔNG TAXI - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

- Xây dựng kế hoạch, lịch làm việc cho Công ty theo chỉ đạo của BLĐ
- Triển khai và theo dõi các hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt,
- Hỗ trợ BLĐ quản lý, kiểm soát đồng thời đốc thúc các đơn vị phòng ban thực hiện và hoàn thành các mục tiêu được giao.
- Giám sát và tổng hợp báo cáo quá trình tổ chức thực hiện c...

Thư ký / Hành chánh

Quận Long Biên Trợ lý giám đốc

29/11/2017

Trợ Lý Giám Đốc

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Thuận Phát - Hải Dương

Thương lượng | Nhân viên

- Hỗ trợ đắc lực cho lãnh đạo ở nhiều vấn đề trong công việc từ hành chính, quản lý văn phòng, đối nội đối ngoại, đàm phán thương thảo hợp đồng, giám sát quản lý các bộ phận và tư vấn góp ý cho lãnh đạo về các vấn đề nảy sinh khi có yêu cầu.
- Chọn lọc những cuộc điện thoại gọi đến..
- Sắp xếp các cuộc hẹn và hội họp
-...

Thư ký / Hành chánh

Trợ lý giám đốc Hải Dương

24/11/2017

Trợ Lý Giám Đốc

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vạn Đắc Phúc - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

- Trợ giúp Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
- Tiếp nhận, tổng hợp, quản lý thông tin và hồ sơ của khách hàng theo quy định của Phòng kinh doanh.
- Trợ giúp thực hiện các chiến lược kinh doanh của công ty bằng cách đảm bảo các quyết định chỉ dẫn của Giám đốc và nghiêm chỉnh thực hiện.
- Trong một số ...

Thư ký / Hành chánh

Quận Cầu Giấy Trợ lý giám đốc

23/11/2017

SECRETARY OF VICE PRESIDENT

Công ty TNHH Oh Vacation. - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

•                     Maintain executive’s agenda and assist in planning appointments, board meetings, conferences etc.
•                     Attend meetings and keep minutes
•                     Handle and prioritize all outgoing or incoming correspondence (e-mail, letters, packages etc.)
•                     Conduc...

Thư ký / Hành chánh

Thư ký Trợ lý giám đốc

21/11/2017

Trợ Lý Giám Đốc Xưởng

Công ty TNHH Hưng Nhất - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

- Trợ lý giám đốc xưởng sản xuất
- Hỗ trợ các công việc văn phòng
- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Thư ký / Hành chánh

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Nhân Viên Văn Phòng Trợ lý giám đốc Bình Dương thị trấn bắc tân uyên

15/11/2017

Trợ Lý Giám Đốc Tài Chính (Tiếng Trung)

Công ty TNHH PADMAC Việt Nam - Nam Định

Cạnh tranh | Mới đi làm

- Phụ trách thanh toán các khoản (lương, hợp đồng dịch vụ,...).
- Phiên dịch cho Giám đốc bộ phận kế toán.
- Các công việc liên quan khác.
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Thư ký / Hành chánh, Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Kế Toán Mới tốt nghiệp Trợ lý giám đốc Nam Định Huyện Vụ Bản

14/11/2017

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Máy Xây Dựng Việt Nam (VINACOMA.,JSC) - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Hỗ trợ TGĐ trong việc giao dịch với các đối tác trong nước.
- Cập nhật thông tin khách hàng trên hệ thống quản lý khách hàng.
- Tiếp cận khách hàng nắm bắt nhu cầu hàng hóa của khách hàng.
- Báo giá, Soạn thảo hợp đồng và chuyển thông tin hàng hóa cho khách hàng.
- Thúc đẩy quá trình thanh toán của khách hàng.
Phối ...

Thư ký / Hành chánh

Quận Ba Đình Trợ lý giám đốc

09/11/2017

Trợ Lý Giám Đốc

Công ty TNHH TM DV BĐS Phúc Hưng - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Hỗ trợ Giám Đốc Chi Nhánh trong việc chăm sóc khách hàng và hỗ trợ khách hàng trong việc nhận bàn giao căn hộ ở dự án Vinhomes Central Park;
- Quản lý các công việc liên quan đến hành chính văn phòng như: đặt vé máy bay, khách sạn, xin visa, bảo trì trang thiết bị văn phòng, đặt văn phòng phẩm;
- Quản lý hồ sơ tài li...

Thư ký / Hành chánh, Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Quận Bình Thạnh Trợ lý giám đốc Hồ Chí Minh

08/11/2017

Trợ Lý Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Tập đoàn Bách Tường Phát Holdings - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

- Trợ giúp Chủ tịch trong việc theo dõi công việc, thúc đẩy hiệu quả công việc của các phòng ban thuộc Tập đoàn.
- Trợ giúp việc điều hành của Chủ tịch thông qua việc đảm bảo các chỉ dẫn và quyết định của Chủ tịch được thực hiện nghiêm túc.
- Hỗ trợ các hoạt động tổ chức như: sắp xếp các cuộc họp, tham dự các buổi họp ...

Thư ký / Hành chánh

Quận Cầu Giấy Trợ lý Trợ lý giám đốc

07/11/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-