Tìm thấy 3 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "TPM"

[HEINEKEN] Team Leader (Utilities)

Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Hà Nội - Hà Nội

Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

Reporting to: Engineering Manager
Location: Brewery
POSITION SUMMARY:
• Lead utility team to ensure the continuity and quality of utility system supplying to production at lowest cost.
KEY RESPONSIBILITIES:
1. Operation of utilities processes and supplies
- Ensure the continuity, quality and savings of utility system f...

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Điện / Điện tử, Bảo trì / Sửa chữa

Bảo Trì System TPM Leadership good english Engineering Electrical Team Leader thermodynamics utilities operation industrial safety

21/03/2018

[HEINEKEN] Maintenance Shift Technician (Packaging)

Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Hà Nội - Hà Nội

Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Hà Nội

Thương lượng | Mới đi làm

- Reporting to: Packaging Team Leader
- Based: Brewery
* POSITION SUMMARY:
- Ensure safety agenda in the daily job. Maintain the machines and improve technically machines/lines’ performance and improve all other key performance indicators. Decrease production losses, leading to a safe working environment.
* MAJOR RESP...

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Điện / Điện tử, Bảo trì / Sửa chữa

Sản Xuất Huyện Thường Tín Bảo Trì Kỹ thuật điện Hà Nội TPM technician Engineering machines FSSC

20/03/2018

HEINEKEN] Technician (Utility) - Kỹ Thuật Viên (Bảo Trì Điện, Tự Động Hóa)

Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Hà Nội - Hà Nội

Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Hà Nội

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Reporting to: Utility Team Leader
- Base: Brewery
- Website: https://heinekenhanoi.talentnetwork.vn
Tóm lược về vị trí:
Đảm bảo tính liên tục và chất lượng của hệ thống phụ trợ đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường với chi phí thấp nhất.
Trách nhiệm chính:
• An toàn, an toàn thực phẩm và tính bền vững
- Thực hiện / vận h...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Điện / Điện tử, Bảo trì / Sửa chữa

Tiếng Anh Nhân Viên Kỹ Thuật Tự động hóa Bảo Trì Điện Kỹ thuật viên vận hành Hà Nội bảo dưỡng TPM

20/03/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-