Tìm thấy 10 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "TP Quy Nhơn"

Merchandiser

Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam) - Bình Định

Cạnh tranh | Mới đi làm

- Work out production schedule with Factory. Check - Verify about missing order, over capacity in production schedule.
- Prepare Final schedule and booking shipment.
- Settle all issues related to order in production.
- Co-ordinate with Analysis Team regarding delay & short shipment.
- Responsible for checking and conf...

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Vật tư / Mua hàng

Sản Xuất May Mặc Vật tư Theo dõi đơn hàng TP Quy Nhơn

23/11/2017

Interpreter in English

Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam) - Bình Định

Thương lượng | Mới đi làm

- Translate documents from English to Vietnamese.
- Entertain and take care customer.
- Work in merchandiser team.
- Be trained in China at least 01 year.

Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Tiếng Anh Thông dịch viên TP Quy Nhơn

22/11/2017

Warehouse Supervisor

Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam) - Bình Định

Thương lượng | Mới đi làm

- Receipting information about input and output, arranging take a goods or deliver goods
- Reposibility about quatity: input, output, balance.
- Making a plan to input accessory standard: safety, security, 5s.
- Insurance, benefit follow labor code Vietnam currently.

Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Kho bãi Thủ Kho Giám sát kho TP Quy Nhơn

16/11/2017

Planning Staff

Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam) - Bình Định

Thương lượng | Mới đi làm

- Coordinating production workflow for one or multiple products
- Planning and prioritizing operations to ensure maximum performance and minimum delay
- Determining manpower, equipment and raw materials needed to cover production demand
- Monitor jobs to ensure they will finish on time and within budget
- Collects and ...

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Vật tư / Mua hàng

Kế Toán Sản Xuất Vật tư Kế Hoạch Sản xuất TP Quy Nhơn

16/11/2017

QA&QC

Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam) - Bình Định

Thương lượng | Mới đi làm

- Kiểm tra chất lượng thành phẩm/bán thành phẩm theo tiêu chuẩn khách hàng

Quản lý chất lượng (QA / QC)

QA QC Quản lý chất lượng QA/QC TP Quy Nhơn

16/11/2017

Accountant

Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam) - Bình Định

Cạnh tranh | Mới đi làm

- Maintain accurate record inventory and stock in program/excel file

Kế toán / Kiểm toán

Kế Toán Tài chính Hành chính Ngân hàng TP Quy Nhơn

16/11/2017

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Huy Hoàng - Bình Định

Thương lượng | Nhân viên

- Nắm bắt sản phẩm hiện có của công ty
- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu về bất động sản phù hợp với từng sản phẩm
- Chủ động Khai thác, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường bênh lĩnh vực bđs
- Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng

Bán hàng, Tiếp thị

Nhân Viên Kinh Doanh Bất động sản Tiếp thị Phát triển kinh doanh TP Quy Nhơn bình định

03/11/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Thiết Kế (Dự Án, Kết Cấu)

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Huy Hoàng - Bình Định

Thương lượng | Nhân viên

- Tham gia thiết kế các dự án, công trình của Công ty giao.
- Chủ trì thiết kế kết cấu 
- Tính toán kết cấu 
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Nghệ thuật / Thiết kế / Giải trí, Xây dựng

Thiết Kế Nhân Viên Kỹ Thuật Xây dựng TP Quy Nhơn bình định

03/11/2017

Thư Ký Giám Đốc Phụ Trách Bán Hàng (Nữ)

Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Sinh Học Rapid Việt Nam - Bình Định

Hơn 4,000,000VNĐ | Nhân viên

* Mô tả công việc:
- Hỗ trợ Giám đốc bán hàng thực hiện các công việc liên quan đến khách hàng.
- Giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm của công ty.
- Theo dõi khách hàng, thu hồi công nợ.
- Chăm sóc khách hàng, tổng hợp, đề xuất với Giám đốc bán hàng các nhu cầu của khách hàng và phương pháp hỗtrợ.
- Thực hiện cá...

Thư ký / Hành chánh

Thư ký Thư ký giám đốc TP Quy Nhơn

30/10/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-