Tìm thấy 35 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Tổng vụ"

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Nữ/ Bình Dương)

CareerLink’s Client - Bình Dương

28,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

15/10/2018

HRGA Manager (Binh Duong)

CareerLink’s Client - Bình Dương

15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

15/10/2018

HR&GA Manager (Tiếng Nhật - KCN Nội Bài)

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

15/10/2018

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (Long An)

CareerLink’s Client - Long An

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

15/10/2018

Quản Lý Tổng Vụ (Tiếng Nhật N2)

CareerLink’s Client - Hà Nội

1,200USD | Quản lý / Trưởng phòng

12/10/2018

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa (VSIP2, Bình Dương)

CareerLink’s Client - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Mới đi làm

11/10/2018

General Affairs Staff (Hanoi)

CareerLink’s Client - Hà Nội

15,000,000VNĐ | Nhân viên

10/10/2018

Trưởng Phòng Nhân Sự Tổng Vụ - Nhơn Trạch, Đồng Nai (Tiếng Nhật N2)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

10/10/2018

Accounting cum GA staff (Ha Noi)

CareerLink’s Client - Hà Nội

400USD - 500USD | Nhân viên

09/10/2018

Việc Làm Hấp Dẫn

KẾ TOÁN KIÊM TỔNG VỤ BIẾT TIẾNG NHẬT

Forval Vietnam Co., Ltd - Bình Dương, Đồng Nai, Long An

400USD - 800USD | Nhân viên

09/10/2018

[KCN Anh Hồng] _Nhân Viên Tổng Vụ Biết Tiếng Trung

Vin HR Corporation - Long An

9,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

08/10/2018

Nam Nhân Viên Hành Chánh Tổng Vụ

Framas Korea Vina - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

05/10/2018

Nhân Viên Tổng Vụ (Tiếng Nhật - Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

01/10/2018

Nhân viên IT AUTOCAD kiến trúc Công ty Nhật Bản

Tokyohouse Co.,Ltd - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên

26/09/2018

Trưởng nhóm IT AUTOCAD kiến trúc Công ty Nhật Bản

Tokyohouse Co.,Ltd - Hồ Chí Minh

14,000,000VNĐ - 24,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

26/09/2018

GA Staff - Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

ACE ANTENNA Co., Ltd - Hà Nam

Thương lượng | Nhân viên

17/09/2018

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ

CÔNG TY TNHH CIBAO - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

17/09/2018

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ

Công Ty TNHH Wang Long Việt Nam - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

04/10/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-