Tìm thấy 38 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Tổng vụ"

GA Staff - Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

ACE ANTENNA Co., Ltd - Hà Nam

Thương lượng | Nhân viên

16/08/2018

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (Long An)

CareerLink’s Client - Long An

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

16/08/2018

Nhân Viên Tổng vụ Biết Tiếng Hoa

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

15/08/2018

Chuyên Viên Nhân Sự Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Karofi Việt Nam - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

13/08/2018

HR&GA Manager (Tiếng Nhật - KCN Nội Bài)

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

13/08/2018

Nhân Viên Kế toán kiêm Hỗ Trợ Kinh Doanh

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên

13/08/2018

Trợ Lý Giám Đốc, Tổng Vụ (Tiếng Nhật)

A.I. GLOBAL SUN PARTNERS JSC (AGS) - Hà Nam

500USD - 1,000USD | Trưởng nhóm / Giám sát

09/08/2018

Nhân Viên Nhân Sự Kiêm Tổng Vụ (Đức Hòa, Long An)

CareerLink’s Client - Long An

9,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

09/08/2018

Trưởng Phòng Nhân Sự Tổng Vụ - Nhơn Trạch, Đồng Nai (Tiếng Nhật N2)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

09/08/2018

HR-Admin Section Chief

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ | Nhân viên

03/08/2018

General Affairs - Logistics Company

G.A. CONSULTANTS VIETNAM - Hà Nội, Vĩnh Phúc

800USD | Trưởng nhóm / Giám sát

02/08/2018

Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp

LYKOS KICK-FITNESS - Hà Nội

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

01/08/2018

Nhân Viên Tổng Vụ

Công Ty TNHH Polytex Far Eastern VN - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

05/07/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-