Tìm thấy 4 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "tín dụng"

[Đ-Pb-Thanh Hóa] Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng Cá Nhân

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Thanh Hóa

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

- Chịu trách nhiệm về việc thực hiện chỉ tiêu KPIs do Quản lý trực tiếp và Ngân hàng giao.
- Triển khai kế hoạch bán hàng, chủ động tìm kiếm khách hàng mới, tư vấn giới thiệu cho Khách hàng sản phẩm cho vay Tín chấp / Thế chấp/Huy động; thẻ tín dụng của Vpbank.
- Phối hợp với Giao dịch viên và Nhân viên Dịch vụ khách h...

Ngân hàng / Chứng khoán, Tư vấn

Tài chính Ngân hàng Tư vấn tín dụng

16/01/2018

CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

CÔNG TY CP MAY THỂ THAO SÀI GÒN - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

- Quản trị Chi phí chiến lược (Stategic Cost Management – Hệ thống kiểm soát chi phí tinh gọn, Chi phí dựa trên hoạt đông ABC, Phân tích lợi nhuận khách hàng, Kiểm soát quy trình và Quản trị dựa trên hoạt động,…)
- Phân tích Kinh doanh chiến lược (Strategic Business Analysis - Tư duy chiến lược, Phân tích tài chính tro...

Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng / Chứng khoán, Tài chính / Đầu tư

Tài chính Ngân hàng tín dụng

13/01/2018

[Hồ Chí Minh] Nhân Viên Nhắc Nợ Qua Điện Thoại

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thông báo nhắc nhở kỳ hạn trả nợ,đến khách hàng qua điện thoại.
- Theo dõi và cập nhạt tình trạng nợ quá hạn cho Trưởng bộ phận/ trưởng nhóm.
- Cập nhật hằng ngày về tình trạng các cuộc gọi thu hồi nợ vào hệ thống quản lý.
- Và thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công từ cấp Quản lý trực tiếp.
* Địa Điểm Làm Việc ...

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Tài chính Chăm sóc khách hàng Bán hàng qua điện thoại Tư vấn Dịch vụ khách hàng tín dụng Hồ Chí Minh nhắc nợ

12/01/2018

Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Phê Duyệt Tín Dụng

FE Credit - Hồ Chí Minh

FE Credit

Cạnh tranh | Nhân viên

- Kiểm soát chất lượng của nhân viên trong quá trình thẩm định đảm bảo việc xét duyệt được thực hiện một cách đầy đủ và chính xác.
- Kết hợp với các phòng ban liên quan đề xuất các giải pháp đảm bảo hiệu quả và giảm thiểu sai sót trong hoạt động thẩm định.
- Báo cáo hằng ngày hoặc định kỳ  đảm bảo hoạt động thẩm định  ...

Ngân hàng / Chứng khoán, Tài chính / Đầu tư

Ngân hàng tín dụng

06/01/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-