Tìm thấy 537 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Tiếng Nhật"

Kỹ Sư Phần Mềm (N2- Làm ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

07/04/2018

Việc Làm Hấp Dẫn

Merchandisers Assitant (Japanese /English)

GOYOUNG CORP. - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

07/04/2018

Kỹ Sư Thiết Kế Điện

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

07/04/2018

Quản Lý Nhân Sự Tổng Vụ - Long Thành (Tiếng Nhật N2)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

07/04/2018

Phó Phòng Kế Toán

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

07/04/2018

Factory Assistant Manager - Quận 9 (Tiếng Nhật N3)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

1,000USD - 1,400USD | Quản lý / Trưởng phòng

07/04/2018

Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí ( N2- Làm ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

07/04/2018

Kỹ Sư Cơ Khí (Tiếng Nhật - KCN Long Đức)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

400USD - 600USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

06/04/2018

QC Leader - Long Thành (Tiếng Nhật N3)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

06/04/2018

General Manager (Tiếng Nhật)

G.A. CONSULTANTS VIETNAM' Client - Long An

1,500USD - 1,700USD | Quản lý / Trưởng phòng

06/04/2018

Kỹ Sư Phần Mềm (Tiếng Nhật)

A.I. GLOBAL SUN PARTNERS JSC (AGS) - Hồ Chí Minh

700USD - 1,500USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

06/04/2018

Nhân Viên Kỹ Thuật In OFFSET

A.I. GLOBAL SUN PARTNERS JSC (AGS) - Đồng Nai

500USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

06/04/2018

Quản Lý Nhà Máy

A.I. GLOBAL SUN PARTNERS JSC (AGS) - Đồng Nai

Hơn 45,000,000VNĐ | Điều hành cấp cao

06/04/2018

Tổng Vụ - Thông Dịch và Chăm Sóc Khách Hàng (Tiếng Nhật)

A.I. GLOBAL SUN PARTNERS JSC (AGS) - Bình Dương

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

06/04/2018

Trưởng Phòng Tổng Vụ (Tiếng Nhật)

A.I. GLOBAL SUN PARTNERS JSC (AGS) - Long An

800USD - 1,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

06/04/2018

HR Admin Supervisor / Manager - VSIP 2 (Tiếng Nhật N2)

CareerLink’s Client - Bình Dương

500USD - 2,000USD | Trưởng nhóm / Giám sát

06/04/2018

Quản Lý Kho (Tiếng Nhật - Long An)

CareerLink’s Client - Long An

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

06/04/2018

QC Supervisor (N3 - Long Thành)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

500USD - 600USD | Nhân viên

05/04/2018

Nhân Viên Quản Lý Dữ Liệu (VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

05/04/2018

Software Developer

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

05/04/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-