Tìm thấy 543 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Tiếng Nhật"

Nhân Viên QC - Bến Cát (Tiếng Nhật N4)

CareerLink’s Client - Bình Dương

6,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

16/05/2019

Nhân Viên QA/QC - Bến Cát (Tiếng Nhật N3)

CareerLink’s Client - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Nhân viên

16/05/2019

QC Assistant Manager - Biên Hòa (Nhật + Anh)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

800USD - 1,000USD | Trưởng nhóm / Giám sát

16/05/2019

QC Leader/ Supervisor - An Tây (Bình Dương)

CareerLink’s Client - Bình Dương

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

16/05/2019

Quản Lý Sản Xuất Tiếng Nhật (Hưng Yên)

CareerLink’s Client - Hưng Yên

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

16/05/2019

Trưởng Phòng Nhân Sự Biết Tiếng Nhật - VSIP 1

CareerLink’s Client - Bình Dương

1,000USD - 1,500USD | Quản lý / Trưởng phòng

16/05/2019

Trưởng Nhóm Đào Tạo (tiếng Nhật - Hà Nam)

CareerLink’s Client - Hà Nam

15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

16/05/2019

Trưởng Nhóm Mua Hàng (Tiếng Nhật - Hà Nam)

CareerLink’s Client - Hà Nam

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

16/05/2019

GA Leader (Tiếng Nhật - Quảng Ninh)

CareerLink’s Client - Quảng Ninh

1,000USD | Trưởng nhóm / Giám sát

16/05/2019

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (N2)

CareerLink’s Client - Hà Nội

450USD - 700USD | Nhân viên

16/05/2019

Trưởng Phòng Sản Xuất (Tiếng Nhật- Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

18,000,000VNĐ - 34,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

16/05/2019

Factory Manager (Tiếng Nhật - Hải Dương)

CareerLink’s Client - Hải Dương

1,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

16/05/2019

Sales Executive (Đông Anh - Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

800USD - 1,300USD | Nhân viên

16/05/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-