Tìm thấy 572 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Tiếng Nhật"

Tổ Trưởng Chăm Sóc Khách Hàng (Tiếng Nhật N2)

CareerLink’s Client - Hà Nam

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

13/08/2018

Nhân Viên Bảo Trì (VSIP Bắc Ninh)

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

Thương lượng | Nhân viên

13/08/2018

Sales Manager (HCM)- tiếng Nhật N2 + tiếng Anh

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

13/08/2018

HR&GA Manager (Tiếng Nhật - KCN Nội Bài)

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

13/08/2018

Nhân Viên Tổng Vụ kiêm Hỗ Trợ Kinh Doanh

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên

13/08/2018

Kỹ Sư Rèn Dập Nóng (KCN Quang Minh)

CareerLink’s Client - Hà Nội

500USD - 800USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

13/08/2018

Kỹ Sư Lập Trình Phầm Mềm (Tiếng Nhật N3 - Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

13/08/2018

Nhân Viên Kinh Doanh ( Tiếng Nhật )

CareerLink’s Client - Hà Nội

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

13/08/2018

System Analyst (English/Japanese - Ha Noi)

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

13/08/2018

Kỹ Sư Cầu Nối (BrSE - N2- Làm ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

2,000USD - 3,500USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

13/08/2018

Kỹ Sư Điện Tử (N2- Làm ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

13/08/2018

Chief Accountant (Japanese/ English)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

1,200USD - 1,400USD | Quản lý / Trưởng phòng

12/08/2018

Software Development Programmer (Ha Noi)

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

12/08/2018

Production Planning Staff - VSIP 2A (Tiếng Nhật N3)

CareerLink’s Client - Bình Dương

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

12/08/2018

Chief Accountant (Ha Noi)

CareerLink’s Client - Hà Nội

500USD - 700USD | Quản lý / Trưởng phòng

10/08/2018

Giám Sát Bán Hàng (Tiếng Nhật N2 - Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

600USD - 700USD | Trưởng nhóm / Giám sát

10/08/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-