Tìm thấy 537 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Tiếng Nhật"

Sales Staff (Quận 1, HCM)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

600USD - 800USD | Nhân viên

23/03/2018

Nhân Viên Tiếng Nhật (Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

500USD - 700USD | Quản lý / Trưởng phòng

23/03/2018

Factory Manager (Tiếng Nhật - Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

1,200USD - 1,800USD | Quản lý / Trưởng phòng

23/03/2018

Factory Manager (Tiếng Nhật - Hải Dương)

CareerLink’s Client - Hải Dương

1,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

23/03/2018

Phó Phòng Sản Xuất - Gỗ (Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Bình Dương

700USD - 800USD | Trưởng nhóm / Giám sát

23/03/2018

QC Sub-Manager (Hà Nam)

CareerLink’s Client - Hà Nam

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

23/03/2018

Nhân Viên QC (Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

350USD - 500USD | Nhân viên

23/03/2018

Trưởng Nhóm Thiết Kế CAD 3D (Tiếng Nhật - Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

23/03/2018

Japanese Translator (Japanese)

Global CyberSoft - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

20/04/2018

SALES ADMIN (JAPANESE)

PANGRIM NEOTEX CO., LTD - Hồ Chí Minh

450USD - 550USD | Nhân viên

18/04/2018

NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY TNHH DAIWA VIỆT NAM - Đà Nẵng

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

04/04/2018

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

CÔNG TY TNHH DAIWA VIỆT NAM - Đà Nẵng

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

04/04/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-