Tìm thấy 10 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Tiếng Nhật tương đương N2"

Thực Tập Sinh Sales Assistant (Tiếng Nhật N2)

Công Ty Cổ Phần Ominext - Hà Nội

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh

04/06/2018

Biên - Phiên dịch tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Ominext - Hà Nội

500USD - 1,600USD | Nhân viên

04/06/2018

Thực tập sinh Biên - Phiên dịch tiếng Nhật

Công Ty Cổ Phần Ominext - Hà Nội

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh

01/06/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-