Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Tiếng Nhật tương đương N2"

Nhân Viên Văn Phòng (tiếng Nhật N2)

Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

- Biên phiên dịch tài liệu, các cuộc họp...
- Các công việc hành chánh văn phòng
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Thư ký / Hành chánh, Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Tiếng Nhật Nhân Viên Văn Phòng Tiếng Nhật tương đương N2

14/11/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-