Tìm thấy 265 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc)"

Sales Specialist (For Taiwanese Customers)

CareerLink’s Client - Bình Dương

1,500USD - 3,000USD | Trưởng nhóm / Giám sát

- Execute Sales activities to Taiwanese company, Taiwanese entity and Association.
- Assist to plan other activities in company (including others department tasks).
- Main duty is sales of housing/accommodation. Generally appealing to Taiwanese company, including charm of business and the urban development of whole g...

Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Bất động sản, Bán hàng

Tiếng Anh Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Chuyên viên kinh doanh

30/08/2016

Nhân Viên Thống Kê

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Chuẩn bị và kịp thời phát hàng và các báo biểu có liên quan 待发货及各类报表的准确及时性 - Xác nhận đóng đơn hàng, đạt MO 确保工单关闭,MO达成 - Đảm bảo cung cấp số liệu của các bộ phận có liên quan kịp thời, chính xác, không có sai sót. 提供相关部门的数据及时准确无误 - Đảm bảo số liệu nhập kho chính xác, không có bất thường (nếu có bất thường kịp ...

Xuất nhập khẩu/ Ngoại thương, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Vật tư/ Mua hàng

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên Thống kê VSIP Hải Phòng

29/08/2016

Nhân Viên IT (Tiếng Hoa)

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ NGŨ KIM GEM VIỆT NAM - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn
- Công việc: Làm tại công ty .
工作:工作在越南建通電子五金責任有限公司
- Chế độ trả lương theo quy định của luật lao động.
發薪制度按勞動法

Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Huyện Tân Uyên Nhân viên IT

29/08/2016

Nhân Viên Nhân Sự Nữ ( Tiếng Hoa)

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ NGŨ KIM GEM VIỆT NAM - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

- Làm Bảo Hiểm, Chấm Công, Đăng Ký Tạm Trú, Xin Giấy Phép LĐ
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn
- Công việc: Làm tại công ty .
工作:工作在越南建通電子五金責任有限公司
- Chế độ trả lương theo quy định của luật lao động.
發薪制度按勞動法

Thư ký/ Hành chánh, Nhân sự, Biên phiên dịch/ Thông dịch viên

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Tuyển dụng Huyện Tân Uyên Hành chính Tổng vụ Nhân sự

29/08/2016

Phiên Dịch Viên ( Tiếng Hoa )

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ NGŨ KIM GEM VIỆT NAM - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

- Thực hiện công tác phiên dịch - Các công việc khác liên quan - Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Điện/ Điện tử

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Phiên Dịch Huyện Tân Uyên

18/08/2016

Nhân Viên Khuôn (Tiếng Hoa)

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ NGŨ KIM GEM VIỆT NAM - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

- Thực hiện công việc cấp trên giao phó - Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Điện/ Điện tử

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Huyện Tân Uyên

18/08/2016

Nhân Viên Hải Quan (Tiếng Hoa)

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ NGŨ KIM GEM VIỆT NAM - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn
- Công việc: Làm tại công ty .
工作:工作在越南建通電子五金責任有限公司
- Chế độ trả lương theo quy định của luật lao động.
發薪制度按勞動法

Xuất nhập khẩu/ Ngoại thương, Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Huyện Tân Uyên Hải quan

18/08/2016

Nhân Viên ISO Nữ (Tiếng Hoa)

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ NGŨ KIM GEM VIỆT NAM - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

- Thực hiện các công việc liên qua đến ISO - Các công việc khác liên quan - Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Quản lý chất lượng (QA/ QC)

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Huyện Tân Uyên ISO

18/08/2016

Nhân Viên Điện ( Thợ Điện) - Tiếng Hoa

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ NGŨ KIM GEM VIỆT NAM - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn
- Công việc: Làm tại công ty .
工作:工作在越南建通電子五金責任有限公司
- Chế độ trả lương theo quy định của luật lao động.
發薪制度按勞動法

Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Điện/ Điện tử

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Huyện Tân Uyên Điện tử

18/08/2016

Giám Đốc Sản Xuất

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Giám đốc

- Dựa theo tình hình thực tế của bộ phận sản xuất và nhiệm vụ sản xuất tiến hành sắp xếp bố trí nhân viên hợp lý. - 根据生产部的实际情况和生产任务,编制定员,合理配备人员; - Tiến hành quản lý tổ sản xuất nhỏ và công việc dưới xưởng, chấm công cho nhân viên và quản lý đào tạo. - 对生产小组和工作场地进行管理,对员工进行考勤和培训管理; - Quản lý khống chế chất lượng sản ...

Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Quản lý điều hành, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng Anh Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Huyện Thủy Nguyên Quản lý VSIP Hải Phòng Giám đốc sản xuất

29/08/2016

Chủ Quản Thiết Bị/Thiết Bị Cơ Sở

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Develop, drive and implement strategy and plan. -、 负责建立车间设备的技术档案﹑设备台帐管理 Phụ trách thiết lập hồ sơ kỹ thuật , quản lý ghi chép máy móc thiết bị ở xưởng 。 -、 负责厂区所有设备维修、保养指导,生产设备故障及时诊断和排除 Phụ trách bảo dưỡng sửa chữa tất cả thiết bị ở xưởng, khi thiết bị sản xuất gặp sự cố kịp thời sửa chữa chẩn đoán。 -、 负责建立和完善设施设备...

Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng Anh Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Huyện Thủy Nguyên Trưởng Phòng Quản lý VSIP Hải Phòng

29/08/2016

TRƯỞNG BỘ PHẬN THU MUA

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Mục tiêu : Hoàn thành tốt việc mua bán nguyên vật liệu,vật tư của dây chuyền sản xuất * Trách nhiệm : - 供应商管理及改进,以优质的质量、服务、价格满足公司生产及成本控制的需求,完善供应链的工作流程和制度; - Quản lý tốt chất lượng, dịch vụ, giá cả của nhà cung cấp và kiểm soát chi phí để đáp ứng nhu cầu của công ty, cải thiện hệ thống quy trình làm việc và chuỗi c...

Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Vật tư/ Mua hàng, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Tiếng Anh Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên Trưởng Phòng Vật tư VSIP Hải Phòng

29/08/2016

CHỦ QUẢN TRỰC BAN

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Dựa theo tình hình thực tế của bộ phận sản xuất và nhiệm vụ sản xuất tiến hành sắp xếp bố trí nhân viên hợp lý. - 根据生产部的实际情况和生产任务,编制定员,合理配备人员; - Tiến hành quản lý tổ sản xuất nhỏ và công việc dưới xưởng, chấm công cho nhân viên và quản lý đào tạo. - 对生产小组和工作场地进行管理,对员工进行考勤和培训管理; - Quản lý khống chế chất lượng sản ...

Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng Anh Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên VSIP Hải Phòng

29/08/2016

KỸ SƯ / TRỢ LÝ KỸ SƯ IT

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Phụ trách quản lý và duy trì bảo trì thiết bị IT của bộ phận - 负责组件事业部IT设备的管理和维护工作。 - Phụ trách lắp ráp, duy trì thiết bị đầu cuối IT - 处理IT终端设备的安装和维护服务; -、Quản lý tài sản thiết bị đầu cuối IT - IT终端设备资产管理; -、Đào tạo 培训终端用户; -、维护常熟工厂网络、电话、一卡通、打印机等IT设备; -、负责与本地最终用户的沟通并进行反馈; -、收集用户反馈并报上级主管; -、上级交办的其他工作。

CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Huyện Thủy Nguyên Nhân viên IT VSIP Hải Phòng

29/08/2016

CHỦ QUẢN LOGICTIS

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Mục tiêu công việc工作目标Job Objectives: - Đảm bảo triển khai kịp thời có hiệu quả nghiệp vụ liên quan đến xuất nhập khẩu, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. - 确保进出口相关的业务及时有效的开展,满足客户需求。 * Mô tả công việc工作职责Job Responsibilities: - Dựa theo kế hoạch chiến lược hàng năm của bộ phận, phối hợp đưa ra kế hoạch công việ...

Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên VSIP Hải Phòng

29/08/2016

CHỦ QUẢN EHS

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Kịp thời hoàn thành thủ tục kiểm tra phê duyệt các đánh giá mới, sửa đổi, mở rộng đánh giá về môi trường, an toàn, nghề nghiệp. - 及时完成公司新、改、扩建项目的环评、安评及职评申报审批手续; - Hỗ trợ / kết hợp giám sát các bộ phận triển khai công tác quản lý an toàn bao gồm: xây dựng hệ thống quản lý an toàn bộ phận, kiểm tra xác nhận về an toà...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên Quản lý VSIP Hải Phòng

29/08/2016

CHỦ QUẢN CÔNG NGHỆ

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Mục tiêu công việc: duy trì biện pháp cải thiện năng suất cho mô-đun, chịu trách nhiệm quy phạm hóa và tiêu chuẩn hóa tài liệu kỹ thuật công nghệ sản xuất dây chuyền - 工作目标Job Objectives: 持续对组件良率改善,负责产线工艺技术文件标准化和规范化 * Trách nhiệm công việc: - 工作职责Job Responsibilities: - Sắp xếp, quản lý nội dung công việc hàng ng...

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên Quản lý VSIP Hải Phòng

29/08/2016

Chủ Quản Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CANADIAN SOLAR VIỆT NAM - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn
* Chế độ ưu đãi:
- Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn
- Công ty sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động
- Công ty sẽ mua bảo hiểm rủi ro 24/24 cho người lao động
- Công ty cung cấp ăn ca, trợ cấp đi lại, chuyên cần…
- Môi trường làm việc...

Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Quản lý chất lượng (QA/ QC)

Tiếng Anh Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên Quản lý VSIP Hải Phòng

29/08/2016

Nhân Viên QA Game (thông thạo tiếng Hoa)

Công Ty Cổ Phần Giải Trí Di Động ( ME Corp ) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Giải Trí Di Động ( ME Corp )

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Kiểm tra, đảm bảo chất lượng
- Xây dựng và phát triển test plan, test case, test script
- Thực hiện test theo đúng qui trình và tài liệu đã chuẩn bị
- Viết report, đánh giá chất lượng của sản phẩm
- Liên hệ đối tác trung quốc. * CHẾ ĐỘ & PHÚC LỢI: - Môi trường làm việc: sáng tạo, chuyên nghiệp & thân thiện.
- ...

Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Quản lý chất lượng (QA/ QC)

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) QA Quận 3 Game

26/08/2016

QC INSPECTOR IN PHU THO (C)

RGF HR AGENT VIETNAM CO., LTD. - Phú Thọ

RGF HR AGENT VIETNAM CO., LTD.

600USD - 1,000USD | Nhân viên

*** COMPANY PROFILE
- Business Type: UK company with Asia office in Hong Kong
- Industry: Manufacturing / Promotion items
- Product Range: Producing premium and packaging
- Established in Vietnam: Outsourcing for HK office only *** GENERAL INFORMATION
- Level: Senior
- Contract Term: Permanent
- Recruitment Re...

Sản xuất/ Vận hành sản xuất, Quản lý chất lượng (QA/ QC)

Tiếng Anh Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Sản Xuất QC

26/08/2016

HSE Staff

SHYANG HUNG CHENG - Bình Dương

SHYANG HUNG CHENG

Thương lượng | Nhân viên

- This person will be in tasks relating to HSE and do SEA/HR branding for both internal and external as well. - Detailed jobs will be discussed more in interview

Môi trường/ Xử lý chất thải

Tiếng Anh Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Thị xã Thuận An HSE

26/08/2016

Sales Executive (Good in Chinese & English)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Nhân viên

- Bán sản phẩm và quản lý khách hàng trong nước thuộc khu vực quản lý được phân công
- Phối hợp với các bộ phận liên quan một cách tốt nhất để hỗ trợ cho việc bán hàng của Công ty
- Đạt mục tiêu bán hàng của phòng Bán hàng đề ra.
- Cung cấp kịp thời các báo cáo/ cuộc họp cho Trưởng phòng/ Trưởng ban theo yêu cầu
- ...

Bán hàng, Tiếp thị

Tiếng Anh Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Nhân Viên Kinh Doanh

26/08/2016

Nhân Viên Trợ Lý Sản Xuất Tại Nhà Máy Mỹ Xuân ( Tiếng Hoa)

Công Ty TNHH Công Nghiệp Gốm Bạch Mã ( VN ) - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương lượng | Nhân viên

- Làm báo cáo tháng
- Các công việc cấp trên giao cho
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Thư ký/ Hành chánh, Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Sản xuất/ Vận hành sản xuất

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Trợ lý

25/08/2016

Nhân Viên Sale ( Tiếng Hoa Tốt ) - Tuyển Gấp

Công Ty CP SX DV XNK Hà Nội - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

- Chăm sóc khách hàng trong hệ thống phân phối của công ty.
- Tham gia tìm kiếm, phát triển thị trường.
- Tìm hiểu các thông tin về thị trường, đối thủ, sản phẩm và khách hàng.
- Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì và phát triển quan hệ kinh doanh với các khách hàng hiện có.
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấ...

Xuất nhập khẩu/ Ngoại thương, Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Quận 4 Mới tốt nghiệp Chuyên viên kinh doanh Ngoại thương Xuất nhập khẩu Kinh doanh quốc tế Hồ Chí Minh

25/08/2016

Giám Sát Cửa Hàng Thời Trang Cao Cấp

Golden Gate Trade & Service JSC - Hà Nội

Golden Gate Trade & Service JSC

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Điều hành, kiểm soát các hoạt động hàng ngày tại cửa hàng - Thực hiện các báo cáo doanh thu hàng ngày, hàng tháng, báo cáo hàng hóa, báo cáo danh mục khách hàng hai tuần một lần - Đào tào đội ngũ nhân viên tại cửa hàng - Điều phối chi phí tạo doanh thu - Đảm bảo hình ảnh, trưng bày tại cửa hàng - Đề xuất các ý t...

Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng

Tiếng Nhật Tiếng Anh Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Tiếng Pháp Quận Hai Bà Trưng Giam Sát Thời trang Giám sát bán hàng

25/08/2016

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH CN Y Tế PERFECT VN - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Mới đi làm

- Biên và phiên dịch tiếng Hoa theo yêu cầu được giao - Các công việc hành chính văn phòng khác có liên quan - Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Thư ký/ Hành chánh, Biên phiên dịch/ Thông dịch viên, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Phiên Dịch Quận Bình Tân Hành chính Mới tốt nghiệp

25/08/2016

Kế Toán Trưởng(Tiếng Hoa)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận doanh của Cty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê - Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Quản lý điều hành

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Kế Toán Quản lý Kế Toán Trưởng

25/08/2016

Quản Lý Đào Tạo

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Quản lý đội ngũ Huấn Luyện nhân viên bán hàng - Lên kế hoạch, sắp xếp công việc cho đội ngũ. - Huấn luyện nhân viên đối tác sản phẩm vivo - Đảm bảo kỹ năng, kiến thức của nhân viên bán hàng - Thúc đẩy tinh thần làm việc cho đội ngũ nhân viên hiện tại và xây dựng văn hoá công ty - Hỗ trợ quản lý hình ảnh trưng bà...

Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện, Biên phiên dịch/ Thông dịch viên

Tiếng Anh Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Đào tạo

25/08/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-