Tìm thấy 50 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Thuỷ Hải Sản"

Trưởng Phòng R&D

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HẢI NAM - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/06/2019

Trưởng Phòng Thu Mua

Dan On Foods Corporation - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/06/2019

Nhân Viên QA/QC

HẢI VƯƠNG GROUP - Khánh Hòa

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

15/06/2019

Nhân Viên Điều Hành Kho

HẢI VƯƠNG GROUP - Khánh Hòa

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

14/06/2019

Nhân Viên KCS

HẢI VƯƠNG GROUP - Khánh Hòa

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

05/06/2019

ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT

HẢI VƯƠNG GROUP - Khánh Hòa

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

03/06/2019

NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH HÓA/VI SINH

HẢI VƯƠNG GROUP - Khánh Hòa

Thương lượng | Nhân viên

03/06/2019

Nhân Viên Kiểm Hàng Nội Bộ

HẢI VƯƠNG GROUP - Khánh Hòa

Thương lượng | Nhân viên

31/05/2019

Food Inspection Team Leader

SGS Vietnam Ltd. - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

31/05/2019

NAM CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Hà Nội

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

30/05/2019

Nhân Viên Kinh Doanh Thủy Sản

Công Ty TNHH Sinh Hóa An Bình - Bạc Liêu, Cà Mau, Thanh Hóa

7,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

20/06/2019

Nhân Viên Pha Cắt Thực Phẩm

CÔNG TY CỐ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC - Hà Nội

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

31/05/2019

Quản Lí kinh Doanh

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TÔM GIỐNG ĐẠI TIẾN CP - Cần Thơ

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

27/05/2019

Tổng Quản Lý Sản Xuất

CÔNG TY TNHH BỒ CÔNG ANH VIỆT NAM - Hồ Chí Minh

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

17/05/2019

Nhân Viên Thu Ngân

Công Ty Cổ Phần Vfood Việt Nam - Hà Nội

Hơn 4,000,000VNĐ | Nhân viên

15/05/2019

Nhân Viên HACCP

Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy - Long An

Cạnh tranh | Nhân viên

14/05/2019

Quản Lý Sản Xuất

Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy - Long An

Cạnh tranh | Nhân viên

14/05/2019

Nhân Viên Nghiên Cứu Sản Phẩm

Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy - Long An

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

14/05/2019

Nhân Viên KCS

Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy - Long An

Cạnh tranh | Nhân viên

14/05/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-