Tìm thấy 3 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Thương hiệu"

Visual Merchandiser Manager

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL - Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

- Đảm bảo các hoạt động trưng bày trong tất cả các shop theo đúng guideline yêu cầu của nhãn hàng theo tuần, tháng, mùa.
- Đảm bảo hình ảnh của tất cả nhân viên, cửa hàng, theo chuẩn yêu cầu của nhãn (grooming, shop maintenance)
- Đào tạo, phát triển, huấn luyện các nhân sự phụ trách trưng bày (Merchandiser trong các s...

Bán lẻ / Bán sỉ, Thời trang

Quận 1 Quản lý Thời trang Thương hiệu

27/12/2017

Trưởng Phòng PR Và Thương Hiệu

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc v/v xây dựng và đề xuất chiến lược quảng bá thương hiệu xuyên suốt toàn hệ thống phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty;
- Lên kế hoạch quảng bá thương hiệu nhằm củng cố và nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường; quản lý và kiểm soát triển khai thực hiện các kế ho...

Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại, Tiếp thị

Quận 1 Trưởng Phòng PR (Quan hệ công chúng) Truyền thông quan hệ công chúng Thương hiệu Rồng Việt chứng khoán Rồng Việt

18/01/2018

Assistant Brand Manager

Công ty Cổ phần Boba Signatures - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Analyze how brand is positioned in the market and crystalize consumers’ insight.
- Take brand ownership and provide the vision, mission, goals, strategies to match up. 
- Translate strategies into action plan and manage implementation to ensure objective achieved.
- Manage communication strategies to ensure effective...

Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại, Tiếp thị

Marketing Quận 1 Hồ Chí Minh Thương hiệu

21/12/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-