Tìm thấy 3 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Thức Ăn Gia Súc"

Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Chăn Nuôi

Japfa Comfeed Long An - Bến Tre

Thương lượng | Nhân viên

- Phát triển hệ thống đại lý
- Hoàn thiện hệ thống phân phối giúp đại lý gia tăng sản lượng bán
- Giải quyết khiếu nại của khách hang
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
- Chi tiết về công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Nông nghiệp/ Lâm nghiệp, Bán hàng, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Gia Súc Phát triển thị trường

20/05/2016

Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Chăn Nuôi

Japfa Comfeed Long An - Bến Tre

Thương lượng | Nhân viên

- Phát triển hệ thống đại lý
- Hoàn thiện hệ thống phân phối giúp đại lý gia tăng sản lượng bán
- Giải quyết khiếu nại của khách hang
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
- Chi tiết về công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Nông nghiệp/ Lâm nghiệp, Bán hàng, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Gia Súc Phát triển thị trường

20/05/2016

Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Chăn Nuôi

Japfa Comfeed Long An - Bến Tre

Thương lượng | Nhân viên

- Phát triển hệ thống đại lý
- Hoàn thiện hệ thống phân phối giúp đại lý gia tăng sản lượng bán
- Giải quyết khiếu nại của khách hang
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
- Chi tiết về công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Nông nghiệp/ Lâm nghiệp, Bán hàng, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Gia Súc Phát triển thị trường

11/05/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng

-