Tìm thấy 5 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Thức Ăn Gia Súc"

Nhân Viên Tạo Công Thức Thức Ăn Chăn Nuôi

Công Ty TNHH Thái Việt Swine Line - Đà Nẵng

Thương lượng | Nhân viên

- Tham khảo, tạo công thức thức ăn chăn nuôi phù hợp với chỉ tiêu và định hướng của công ty
- Chịu trách nhiệm trong quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Nông nghiệp/ Lâm nghiệp, Mới tốt nghiệp/ Thực tập, Hóa chất/ Sinh hóa/ Thực phẩm

Quận Hải Châu Thức Ăn Gia Súc Chăn nuôi

04/10/2016

Thực Tập Sinh Marketing

Công ty CP Anova Feed - Hải Phòng, Hưng Yên

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh

- Tham gia, phối hợp tổ chức hội thảo, hội chợ, sự kiện; Làm MC sự kiện
- Nghiên cứu, khảo sát, phân tích thị trường: giá cả, chính sách, chương trình của đối thủ
- Đề xuất, sáng tạo và thực hiện các công cụ - chương trình marketing: POSM, PR, trade marketing, brand marketing…
- Thực hiện các công việc khác t...

Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối ngoại, Mới tốt nghiệp/ Thực tập, Tiếp thị

Marketing Quận Lê Chân Thực tập Thức Ăn Gia Súc PR (Quan hệ công chúng) Tiếp thị

14/09/2016

Nhân Viên Marketing

Công ty CP Anova Feed - Hải Phòng, Hưng Yên

Thương lượng | Nhân viên

- Tổ chức hội thảo, hội chợ, sự kiện; làm MC sự kiện
- Khảo sát thị trường – khách hàng: giá cả, chính sách, chương trình của đối thủ, nhân sự, đo lường sự thỏa mãn khách hàng…
- Thực hiện các POSM; đề xuất các chương trình PR, trade marketing, brand marketing
- Liên hệ với các cơ quan hữu quan, đối tác...

Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối ngoại, Nông nghiệp/ Lâm nghiệp, Tiếp thị

Marketing Quận Lê Chân Thức Ăn Gia Súc PR (Quan hệ công chúng)

14/09/2016

Nhân Viên QC

Công ty CP Anova Feed - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

- Nhập nguyên liệu, đạt chất lượng theo tiêu chuẩn công ty
- Hướng dẫn kiểm tra nguyên liệu nhập
- Kiểm tra nhập bao bì:
- Kiểm tra nhập phụ gia
- Gửi mẫu phân tích nguyên liệu

Nông nghiệp/ Lâm nghiệp, Hóa chất/ Sinh hóa/ Thực phẩm, Quản lý chất lượng (QA/ QC)

QC Quận Lê Chân Thức Ăn Gia Súc Nhân viên QC

14/09/2016

Trưởng Phòng Thu Mua Miền Bắc

Công ty CP Anova Feed - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Quản lý, phát huy tốt chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào, nhà cung cấp tiềm năng và đảm bảo chi phí (giá mua) hiệu quả nhất.
- Quản lý, kiểm soát tồn kho luôn luôn ở mức an toàn và hợp lý
- Quản lý, hướng dẫn nhân viên đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao, tạo mối quan hệ, hợp tác với tất cả các phòng ban c...

Xuất nhập khẩu/ Ngoại thương, Quản lý điều hành, Vật tư/ Mua hàng

Quận Lê Chân Trưởng Phòng Mua hàng Thức Ăn Gia Súc Xuất nhập khẩu

14/09/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-