Tìm thấy 6 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Thư ký văn phòng"

General Affair

Sung Shin A II - New Factory - Bình Dương

Sung Shin A II - New Factory

6,500,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tracking Mechanic Inventory Warehouse
- Make purchasing requests and colaborate with Purchasing Dept.
- Support management to ensure labor safety in the workshop
- Support the other departments assigned by Board of Management
- Control gardeners and cleaners
- Control office's facilities
* Benefits:
- Insurance accor...

Thư ký / Hành chánh, Vật tư / Mua hàng

Tiếng Anh Thư ký Huyện Bến Cát Trợ lý Mới tốt nghiệp Thư ký văn phòng Bình Dương

13/03/2018

Nhân Viên Lễ Tân - Thư Ký Văn Phòng ( Giao Tiếp Tiếng Anh )

Công Ty TNHH Siamp - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Thực hiện công việc của tiếp tân;
- Trả lời điện thoại, tiếp nhận công văn, giấy tờ gửi đến công ty, và chuyển đến các bộ phận có liên quan;
- Gửi các công văn, hàng hóa, giấy tờ, văn bản ra ngoài Công ty;
- Tổ chức lưu trữ toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, tài liệu liên quan;
- Thực hiện công việc in ấn, photo...

Thư ký / Hành chánh

Tiếng Anh Quận 2 Thư ký văn phòng Hồ Chí Minh

08/03/2018

THƯ KÝ KINH DOANH (2 NGƯỜI )

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Bất Động Sản An Quốc - Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần  Xây Dựng Và Đầu Tư Bất Động Sản An Quốc

Thương lượng | Nhân viên

- Cập nhật và theo dõi sản phẩm: Các dự án đang triển khai.
- Làm việc trực tiếp với CĐT liên quan tới các căn của tất cả đơn vị bán hàng như: báo cọc, đối chiếu, xác nhận,
- Giải quyết các thắc mắc, yêu cầu của khách hàng.+ Làm xác nhận qua sàn nếu có.
- Soạn Phiếu cọc, Phiếu đặt chỗ khi có yêu cầu.
- Soạn Hợp đồng ch...

Thư ký / Hành chánh

Nhân Viên Văn Phòng Thư ký Quận Thanh Khê Thư ký văn phòng Bất động sản Đà Nẵng

05/03/2018

THƯ KÝ DOANH NGHIỆP (2 NGƯỜI )

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Bất Động Sản An Quốc - Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần  Xây Dựng Và Đầu Tư Bất Động Sản An Quốc

Thương lượng | Nhân viên

- Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho Ban Gíam Đốc để phục vụ việc quản lý điều hành
- Chuẩn bị tài liệu, thu nhập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Ban Gíam Đốc
- Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các...

Thư ký / Hành chánh

Nhân Viên Văn Phòng Thư ký Quận Thanh Khê Thư ký văn phòng Bất động sản Đà Nẵng

05/03/2018

THƯ KÝ/ TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Công ty TNHH MTV 319.3 - Hồ Chí Minh

Công ty TNHH MTV 319.3

Thương lượng | Nhân viên

- Phối hợp với các Trưởng phòng ban/ bộ phận để thực hiện và hoàn thành công việc được giao.
- Giúp Giám đốc theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả theo dõi việc thực hiện các quyết định của Giám đốc.
- Tiếp nhận, rà soát công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng/bộ phận, đơn vị trực thuộ...

Thư ký / Hành chánh, Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Quận Tân Bình Trợ lý Thư ký văn phòng Thư ký giám đốc Trợ lý giám đốc Trợ lý quản lý Hồ Chí Minh

02/03/2018

Thư Kí Giám Đốc Khối Sales

Tập Đoàn Tân Hiệp Phát - Bình Dương

Tập Đoàn Tân Hiệp Phát

Thương lượng | Nhân viên

* Công việc văn thư:
- Tiếp nhận và phản hồi thông tin của các bộ phận gửi đến CDD nhanh chóng, chính xác đúng đối tượng
- Lưu trữ hồ sơ cho văn phòng cấp CDD trở lên. Sắp xếp, phân loại và lưu trữ hồ sơ/ tài liệu của phòng theo tiêu chuẩn ISO. Quản lý hệ thống hồ sơ/tài liệu của phòng đảm bảo không sử dụng tài liệu lỗ...

Thư ký / Hành chánh

Thư ký Hành chính Thư ký văn phòng Thư ký giám đốc

28/02/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-