Tìm thấy 1,395 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Thư ký / Hành chánh"

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Duyên Hải Việt Nam - Hồ Chí Minh

4,500,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

17/05/2019

NHÂN VIÊN LỄ TÂN

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Duyên Hải Việt Nam - Hồ Chí Minh

4,500,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

17/05/2019

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH

Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Sài Gòn - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Mới đi làm

17/05/2019

Nhân Viên Lễ Tân

Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp) - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

17/05/2019

Trợ Lý Kinh Doanh (Tiếng Trung)

Công ty Cổ Phần Alo360.com - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

17/05/2019

Director Assistant

Công Ty Dệt JOMU (VN) TNHH - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

17/05/2019

NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

17/05/2019

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - LỄ TÂN

Công Ty TNHH Cơ Khí Việt - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

17/05/2019

HR Manager (Tiếng Nhật - VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

1,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

17/05/2019

Administration Officer (English - KCN Quang Minh)

CareerLink’s Client - Hà Nội

12,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Nhân viên

17/05/2019

HR&GA Manager (English - Hanoi)

CareerLink’s Client - Hà Nội

2,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

16/05/2019

Admin Staff (English - Hanoi)

CareerLink’s Client - Hà Nội

16,000,000VNĐ - 24,000,000VNĐ | Nhân viên

16/05/2019

Sales Assistant

Castle Peak Heritage Ltd. - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

16/05/2019

Customer Service Team Lead - Up to 15tr

Công Ty TNHH Huper Technology - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

16/05/2019

TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC - Đà Nẵng

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý cấp cao

16/05/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-