Tìm thấy 1,211 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Thư ký / Hành chánh"

Head of HR (Ben Luc - Long An)

CareerLink's Client - Long An

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
15/10/2020

Admin Manager (tiếng Nhật - Hà Nội)

CareerLink's Client - Hà Nội

1,000USD - 1,500USD | Quản lý / Trưởng phòng
14/10/2020

Trợ Lý Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI - An Giang, Bình Định, Gia Lai

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
14/10/2020

TRỢ LÝ VẬN HÀNH / OPERATION ADMIN

CÔNG TY TNHH GS 25 VIETNAM - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Mới đi làm
14/10/2020

Nhân Viên Hành Chánh - Nhân Sự

CÔNG TY CP BETA MEDIA - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
14/10/2020

Nhân Viên Học Vụ

Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế PEC - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
14/10/2020

Trưởng Nhóm Tổng Vụ-Nhân Sự - Anh/Nhật (Mỹ Phước 2, Bình Dương)

CareerLink's Client - Bình Dương

9,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
14/10/2020

CHUYÊN VIÊN SALES ADMIN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI TÂN - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
14/10/2020

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Quận 12, TPHCM

FPT Telecom - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
14/10/2020

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Quận 6, TPHCM

FPT Telecom - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
14/10/2020

Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp

Công Ty TNHH Hợp Luật - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
13/10/2020

QUẢN LÝ NHÂN SỰ CẤP CAO

CÔNG TY TNHH KHÈ - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
13/10/2020

Thư Ký Xây Dựng

T.L.K GROUP - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên
13/10/2020

Thư Ký Dự Án

T.L.K GROUP - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
13/10/2020

TRỢ LÝ GĐ SALE&MARKETING

T.L.K GROUP - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên
13/10/2020

Thư Ký Tiếng Nhật

T.L.K GROUP - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
13/10/2020

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH (THU HỒI NỢ NGOÀI)

HD SAISON FINANCE CO., LTD. - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
13/10/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io