Tìm thấy 141 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Thư ký"

THƯ KÝ DỰ ÁN

CÔNG TY TNHH ECOBA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội

Hơn 6,000,000VNĐ | Nhân viên

22/05/2019

Nhân Viên Sales Admin - Phụ trách Dự án

Công Ty TNHH Thuận Lê - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

22/05/2019

THƯ KÝ DỰ ÁN

THẮNG LỢI GROUP - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

21/05/2019

Secretary

S & H Business Solution Co., Ltd. - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

21/05/2019

Thư ký (English & Japanese - Hanoi)

CareerLink’s Client - Hà Nội

600USD - 1,000USD | Nhân viên

21/05/2019

Thư Ký Bộ Phận Kế Hoạch

CÔNG TY TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

21/05/2019

CEO's Secretary

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU - Hồ Chí Minh

9,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên

21/05/2019

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Công Ty TNHH TAL LOGISTICS - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

21/05/2019

Sales Admin (Thư ký kinh doanh)

Công ty Cổ Phần Alo360.com - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

21/05/2019

Trợ Lý Tổng Giám Đốc (Tiếng Trung)

Công ty Cổ Phần Alo360.com - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

21/05/2019

Thư Ký Hội Đồng Quản Trị

Công ty Cổ Phần Vận Tải Lan Thanh - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Nhân viên

21/05/2019

Phó Phòng Hành Chính

FPT Telecom - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

21/05/2019

Nhân Viên Thư Ký

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG VIỆT - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

20/05/2019

THƯ KÝ DỰ ÁN - PHỤ TRÁCH CÔNG NỢ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HIỆP CHÍ - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

20/05/2019

Thư Ký Kinh Doanh

Công ty TNHH Thế Giới Kim Cương - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

20/05/2019

Thư Ký Tổng Giám Đốc

Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp) - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

20/05/2019

Trợ Lý Kinh Doanh

SPEED JSC - Hồ Chí Minh

Hơn 9,000,000VNĐ | Nhân viên

20/05/2019

Thư Ký Dự Án

Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp) - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

18/05/2019

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH

Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Sài Gòn - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Mới đi làm

17/05/2019

Sales Assistant

SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

16/05/2019

Thư Ký Ban Nhân Sự

THẮNG LỢI GROUP - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

16/05/2019

THƯ KÝ DỰ ÁN

Công Ty CP Eurowindow - Đà Nẵng, Quảng Nam

Thương lượng | Nhân viên

16/05/2019

Thư Ký Ban Giám Đốc

CÔNG TY TNHH VHL HEALTHCARE - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

15/05/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-