Tìm thấy 44 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Thông dịch viên"

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công ty TNHH Kolen Vina - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
17/03/2020

Nhân Viên Thông Thạo Tiếng Nga

FOCUS ASIA - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên
13/03/2020

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công Ty TNHH BLD VINA - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
10/03/2020

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

CÔNG TY TNHH ICT VINA - Đà Nẵng

Thương lượng | Nhân viên
20/03/2020

Nhân Viên Tiếng Trung

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Goertek Vina - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
19/03/2020

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn – Tây Ninh

Lavifood - Tây Ninh

8,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Nhân viên
18/03/2020

Nhân Viên Tiếng Trung

Công Ty HAESUNG VINA - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên
11/03/2020

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

Công Ty TNHH Chung Phát - Hưng Yên - Hưng Yên

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
28/02/2020

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

CÔNG TY DAEYOUNG ELECTRONICS VINA - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Nhân viên
24/02/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-