Tìm thấy 4 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Thông dịch tiếng Nhật"

Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Hỗ Trợ Sản Xuất - Nhơn Trạch

CareerLink’s Client - Đồng Nai

9,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Nhân viên

- Phụ trách Thông dịch dưới xưởng, biên dịch tài liệu.
- Hỗ trợ quản lý sản xuất.
- Các công việc khác được sếp giao.
- Thời gian làm việc: T2~T7: 8:00~17:00, T7 nghỉ cách tuần.
- Địa điểm làm việc: Nhơn Trạch, Đồng Nai (đi lại tự túc)

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Dệt may / Da giày, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Biên dịch Công ty Nhật Thông dịch tiếng Nhật

21/03/2018

[HCM] 10 Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (400 – 700 USD)

FPT Software - Hồ Chí Minh

FPT Software

400USD - 700USD | Nhân viên

- Tiếp nhận và quản lý tài liệu, yêu cầu từ Khách hàng Nhật (tiếng Nhật), từ đội dự án (tiếng Việt hoặc tiếng Anh)
- Dịch các loại tài liệu đã tiếp nhận theo yêu cầu (Nhật-Việt, Việt/Anh-Nhật), đảm bảo đúng các nguyên tắc, quy trình dịch thuật của Công ty
- Dịch các email trao đổi giữa đội dự án và Khách hàng Nhật (Nhậ...

Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Tiếng Nhật Phiên Dịch Quận 9 Thông dịch viên Tiếng Nhật N2 Hồ Chí Minh Thông dịch tiếng Nhật

14/03/2018

Nhân Viên Bộ Phận Kỹ Thuật - Nhơn Trạch (Tiếng Nhật N2)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

- Làm sản phẩm mẫu.
- Kiểm tra sản phẩm, quyết định đưa vào sản xuất hàng loạt.
- Thiết kế bao bì.
- Vẽ và chỉnh sửa bản vẽ.
- Liên lạc trao đổi với công ty mẹ bên Nhật (qua mail/ điện thoại).
- Đặt hàng mua thiết bị từ VN / Nhật.
- Các công việc khác được sếp giao.
- Thời gian làm việc: T2~T7: 8:00~17:00, T7 nghỉ cách...

Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Biên dịch Công ty Nhật Thông dịch tiếng Nhật

07/03/2018

Quản Lý Sản Xuất - Nhơn Trạch (Tiếng Nhật N3)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

9,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Quản lý sản xuất, quản lý công nhân.
- Hỗ trợ Thông dịch khi cần thiết.
- Các công việc khác được sếp giao.
- Thời gian làm việc: T2~T7: 8:00~17:00, T7 nghỉ cách tuần.
- Địa điểm làm việc: Nhơn Trạch, Đồng Nai (đi lại tự túc)

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Điện / Điện tử, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Biên dịch Công ty Nhật Thông dịch tiếng Nhật

26/02/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-