Tìm thấy 12 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Thị Xã Quảng Yên"

Kỹ Sư Môi Trường

Công Ty Cổ Phần Nosco Shipyard (Nosco) - Quảng Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
15/01/2020

Kỹ Sư Tự Động Hóa

Công Ty Cổ Phần Nosco Shipyard (Nosco) - Quảng Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
15/01/2020

Kỹ Sư Vỏ Tàu - Hull Engineer

Công Ty Cổ Phần Nosco Shipyard (Nosco) - Quảng Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
15/01/2020

Bếp Trưởng/ Quản Lý Nhà Ăn

Công Ty Cổ Phần Nosco Shipyard (Nosco) - Quảng Ninh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
15/01/2020

Kỹ Sư Chất Lượng - QC Engineer

Công Ty Cổ Phần Nosco Shipyard (Nosco) - Quảng Ninh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
15/01/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-