Tìm thấy 23 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Thị xã Long Khánh"

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC (TIẾNG TRUNG)

CÔNG TY TNHH CIBAO - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

21/05/2018

CÁN BỘ MAY - THÀNH HÌNH/ CHUYỀN TRƯỞNG (NGÀNH GIÀY)

CÔNG TY TNHH CIBAO - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

21/05/2018

NHÂN VIÊN CHẤM CÔNG (TIẾNG TRUNG)

CÔNG TY TNHH CIBAO - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

14/05/2018

NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG (TIẾNG HOA)

CÔNG TY TNHH CIBAO - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

08/05/2018

NHÂN VIÊN IT- PHẦN MỀM (Tiếng Hoa)

CÔNG TY TNHH CIBAO - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

08/05/2018

CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

CÔNG TY TNHH CIBAO - Đồng Nai

Thương lượng | Mới đi làm

07/05/2018

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO

CÔNG TY TNHH CI BAO - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

02/05/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-