Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "System manager"

Senior System Network Engineer/ IT Specialist

Vietnam Global Media - Hồ Chí Minh

Vietnam Global Media

700USD - 800USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

Summary
VGM is looking for a well-rounded Network Engineer who can work in a team environment that provides engineering support for WAN and data center services in the Cloud infrastructure environments. This includes providing operational support, advanced troubleshooting, and management of overall health of Cloud Netw...

Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại, CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng

Tiếng Anh Quận 2 Nhân viên IT System Engineer System manager System Engineer / IT Support

13/03/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-