Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "SQLite"

SQL Developer

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

DIGI-TEXX VIETNAM LTD.

Thương lượng | Nhân viên

- We are looking for someone who genuinely enjoys working with data and applies creativity in the process. The work largely consists of interactive use of SQL to perform ETL processes. We require someone with excellent attention to detail, who takes pride in ensuring that data is correct and consistent.
- Handles and l...

CNTT - Phần mềm

Tiếng Anh Quận 12 Phần mềm SQLite IT Hồ Chí Minh

20/01/2018

Python Engineer

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

600USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Thiết kế và phát triển các ứng dụng web giữa các doanh nghiệp với doanh nghiệp.
- Làm thử nghiệm, kiểm tra phần mềm, theo dõi lỗi và sửa lỗi.
- Các nhiệm vụ khác do cấp trên yêu cầu.

CNTT - Phần mềm

Tiếng Anh MySQL Oracle Postgres Python SQLite

16/01/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-