Tìm thấy 3 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "SQL"

IT Leader (Bình Dương)

CareerLink’s Client - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Tham gia viết ERP, ứng dụng theo yêu cầu từng phòng ban của công ty.
- Sử dụng thành thạo Visual Studio, SQL Server.
- Bảo trì và phát triển, tối ưu các ứng dụng hiện tại.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi tham gia phỏng vấn.

CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng

Tiếng Anh C/C++ Nhân viên IT Công ty Nhật IT SQL VB.NET

12/02/2018

Senior Tester

Công Ty Cổ Phần Ominext - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Ominext

Cạnh tranh | Nhân viên

- Understand and analyse customer requirements.
- Design test plans, test design, test cases
- Setup test environment, execution and report to project manager and customer
- Logged defects during the test execution phase
- Investigated potential defects and discussed them with developers
- Control testing operations an...

CNTT - Phần mềm, Quản lý chất lượng (QA / QC)

Tiếng Anh Quận Cầu Giấy QA/QC Tester SQL

02/02/2018

Lập Trình Viên SQL Developer

Công Ty CP Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam - Hà Nội

Công Ty CP Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam

Thương lượng | Nhân viên

- Nhận bảng phân tích thiết kế từ đội ứng dụng sau đó review và đưa các khuyến cáo về các mối quan hệ bảng biểu, độ dài của các trường dữ liệu, các kiểu dữ liệu, …
- Tạo bảng biểu và index cho cơ sở dữ liệu dự án phần mềm.
- Viết các package cho dự án phần mềm.
- Tối ưu hóa các câu lệnh SQL để tăng performance của hệ t...

CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng

Lập Trình Viên Quận Đống Đa Phần mềm SQL

26/01/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-