Tìm thấy 4 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Software Developer"

Lâp Trình Viên Web (C#.NET)

Công Ty CP Chuỗi Thực Phẩm TH - Hà Nội

Công Ty CP Chuỗi Thực Phẩm TH

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Mô Tả Công Việc:
- Xây dựng và phát triển các ứng dụng phần mềm
- Tiếp nhận bộ tài liệu yêu cầu phát triển ứng dụng từ bộ phận phân tích nghiệp vụ.
- Thiết kế chi tiết cơ sở dữ liệu, kiến trúc hệ thống, sơ đồ lớp, các hàm, thủ tục (store procedure) trong cơ sở dữ liệu.
- Thiết lập môi trường phát triển ứng dụng
- Tiế...

CNTT - Phần mềm

Phần mềm Nhân viên IT Software Developer PHP Developer IT Developer

13/02/2018

Chuyên Viên Lập Trình Phát Triển Web Ứng Dụng (Hà Nội)

Công Ty CP Chuỗi Thực Phẩm TH - Hà Nội

Công Ty CP Chuỗi Thực Phẩm TH

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

* Mô Tả Công Việc:
- Xây dựng và phát triển các ứng dụng phần mềm
- Tiếp nhận bộ tài liệu yêu cầu phát triển ứng dụng từ bộ phận phân tích nghiệp vụ.
- Thiết kế chi tiết cơ sở dữ liệu, kiến trúc hệ thống, sơ đồ lớp, các hàm, thủ tục (store procedure) trong cơ sở dữ liệu.
- Thiết lập môi trường phát triển ứng dụng
- Ti...

CNTT - Phần mềm

Phần mềm Nhân viên IT Software Developer PHP Developer IT Developer

22/01/2018

Software Developer

Công ty TNHH Trobz - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Understand the requirements provided by the business analysts
- Code following the coding guidelines and best practices
- Ensure the correctness of the implementation before transmitting to the QC team

CNTT - Phần mềm

Tiếng Anh Quận Bình Thạnh Software Developer Hồ Chí Minh

31/01/2018

Software Developers (Freshers are acceptable)

S3 Corporation (S3Corp.) - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Mới đi làm

- Join in real projects to develop products for foreign clients
* Benefits
- Be trained by Experts from Technical teams
- Be familiar with real big projects
- Be developed and promoted to upper levels

CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng

Tiếng Anh PHP .Net Lập Trình Viên Quận 1 Mới tốt nghiệp JavaScript Software Developer HCM

04/01/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-