Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Social Auditor"

Social Auditor In HaNoi

SGS Vietnam Ltd. - Hà Nội

SGS Vietnam Ltd.

Cạnh tranh | Nhân viên

- Perform audits to assigned clients in accordance with the SGS procedures and customer requirements.
- perform training to assigned clients in accordance with the SGS procedures and customer requirements.
- Training of new employees.
- Maintain level of professional conduct as qualifications and industry knowledge.
- ...

Kế toán / Kiểm toán

Tiếng Anh Kế Toán Quận Cầu Giấy Kiểm toán Kiểm soát viên Hà Nội Social Auditor

14/03/2018

Social Auditor In Ho Chi Minh

SGS Vietnam Ltd. - Hồ Chí Minh

SGS Vietnam Ltd.

Cạnh tranh | Nhân viên

- Perform audits to assigned clients in accordance with the SGS procedures and customer requirements.
- Perform training to assigned clients in accordance with the SGS procedures and customer requirements.
- Training of new employees.
- Maintain level of professional conduct as qualifications and industry knowledge.
- ...

Kế toán / Kiểm toán

Tiếng Anh Kế Toán Quận 3 Kiểm soát viên HCM Social Auditor

14/03/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-