Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "SMD"

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SMD/SMT

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam - Bắc Ninh

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
04/07/2020

KỸ THUẬT VIÊN (MÁY SMD)

Công Ty TNHH FRIWO Việt Nam - Đồng Nai

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
02/07/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io