Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Quản trị cơ sở dữ liệu"

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ TRUNG TÂM DỮ LIỆU (HỘI SỞ PNJ - TP. HCM)

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ

Thương lượng | Nhân viên

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CÔNG VIỆC
Vận hành hệ thống thiết bị hạ tầng CNTT tại các Trung tâm dữ liệu; không quản lý các tài sản, công cụ CNTT và thiết bị liên quan đến CNTT.
TRÁCH NHIỆM THỰC THI CHÍNH
1. Xây dựng tài liệu vận hành hệ thống thiết bị hạ tầng CNTT tại các Trung tâm dữ liệu.
( Trọng số 20%)
- Rà soát các quy trình,...

CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng

Quận Phú Nhuận IT Quản trị cơ sở dữ liệu

07/12/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-