Tìm thấy 162 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Quản lý kho"

Trưởng Nhóm Quản Lý Tổng Kho

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
26/11/2020

Nhân Viên Kho 10-12Triệu

Công Ty TNHH YTG Vina - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
26/11/2020

Warehouse Leader (KCN LONG GIANG - TIỀN GIANG)

SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY - Tiền Giang

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
24/11/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io